Thuộc tính khách hàng động

Phân nhóm khách hàng

Phân tích khách hàng

Chiến dịch gửi tin Broadcast

Chiến dịch gửi tin Automation (workflow)

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Kênh gửi tin

Tính năng WebPush Notification

Tính năng Form lead

Tích hợp Haravan

Tích hợp Lazada, Shopee

Tích hợp Woocommerce

Tích hợp POS, OMS khác

Custom event

API

Báo cáo chiến dịch

gói BASIC

300.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu:

< 20.000 khách hàng

Miễn phí 3.000 email

Zalo, SMS, Email

gói pro

1.000.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu: 

< 50.000 khách hàng

Miễn phí 10.000 email

Zalo, SMS, Email, Viber, Voice

gói enterprise

3.500.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu:

> 50.000 khách hàng

Miễn phí 50.000 email

Zalo, SMS, Email, Viber, Voice

Lưu ý: Với mỗi block dữ liệu 5.000 khách hàng bổ sung, chi phí sẽ thêm 100.000 VNĐ/tháng.