ĐĂNG KÝ NHANH CHÓNG - MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT

Hiện tại, GAPONE đang cung cấp 1 gói dịch vụ chung cho tất cả các khách hàng. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi và ưu đãi riêng của chúng tôi, vui lòng đăng ký thông tin TẠI ĐÂY để được tư vấn. 

Theo tháng Theo năm
gói BASIC

300.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu:

< 20.000 khách hàng

Miễn phí 3.000 email

gói pro

1.000.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu: 

< 50.000 khách hàng

Miễn phí 10.000 email

gói enterprise

3.500.000 VNĐ/tháng

Quy mô dữ liệu:

< 100.000 khách hàng

Miễn phí 50.000 email

Thuộc tính khách hàng động

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân nhóm khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân tích khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Broadcast

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Zalo, SMS, Email

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Báo cáo chiến dịch

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Automation

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý đơn hàng

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý sản phẩm

tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Viber, Voice

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng WebPush Notification

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng Form Lead

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Haravan

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Lazada, Shopee

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Woocommerce

tick-xanh

Tích hợp POS, OMS khác

tick-xanh

Custom event

tick-xanh

API

tick-xanh

Lưu ý: Với mỗi block dữ liệu 5.000 khách hàng bổ sung, chi phí sẽ thêm 100.000 VNĐ/tháng.

gói BASIC

3.600.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu:

< 20.000 khách hàng

Miễn phí 3.000 email

gói pro

12.000.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu: 

< 50.000 khách hàng

Miễn phí 10.000 email

gói enterprise

42.000.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu:

< 100.000 khách hàng

Miễn phí 50.000 email

Thuộc tính khách hàng động

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân nhóm khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân tích khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Broadcast

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Zalo, SMS, Email

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Báo cáo chiến dịch

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Automation

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý đơn hàng

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý sản phẩm

tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Viber, Voice

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng WebPush Notification

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng Form Lead

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Haravan

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Lazada, Shopee

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Woocommerce

tick-xanh

Tích hợp POS, OMS khác

tick-xanh

Custom event

tick-xanh

API

tick-xanh

Lưu ý: Với mỗi block dữ liệu 5.000 khách hàng bổ sung, chi phí sẽ thêm 100.000 VNĐ/tháng.