GAPONE là Giải pháp Omni-Channel Marketing Automation tối ưu nhất cho doanh nghiệp TMĐT hiện nay.

Liên hệ với chúng tôi

ĐĂNG KÝ NHANH CHÓNG - MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT

Hiện tại, GAPONE đang có 03 gói dịch vụ để doanh nghiệp có thể trải nghiệm và lựa chọn
cho phù hợp với hiện trạng của mình

Theo tháng Theo năm
Free
Free

0
VNĐ

Gói tháng

 • 05 thuộc tính KH
 • 05 nhóm khách hàng
 • 05 kịch bản workflow
 • Tặng 1.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Basic
Basic

1.000.000
VNĐ

Gói tháng

 • 10 thuộc tính KH
 • 10 nhóm khách hàng
 • 10 kịch bản workflow
 • Tặng 10.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Pro
Pro

3.500.000
VNĐ

Gói tháng

 • 50 thuộc tính KH
 • 30 nhóm khách hàng
 • 30 kịch bản wodflow
 • Tặng 50.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Free
Free

0
VNĐ

Gói năm

 • 5 thuộc tính KH
 • 5 nhóm khách hàng
 • 5 kịch bản workflow
 • Tặng 1.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Basic
Basic

12.000.000 VNĐ

Gói năm

 • 10 thuộc tính KH
 • 10 nhóm khách hàng
 • 10 kịch bản workflow
 • Tặng 10.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Pro
Pro

42.000.000 VNĐ

Gói năm

 • 50 thuộc tính KH
 • 30 nhóm khách hàng
 • 30 kịch bản workflow
 • Tặng 50.000 email MKT
 • WebPush miễn phí