Ngừng để doanh số của bạn mất đi quá nhiều theo những giỏ hàng bị bỏ quên! Thu hút khách hàng quay trở lại và khiến họ thanh toán để tăng doanh số, giảm bớt các giỏ hàng bỏ quên bị mất, bằng các nội dung hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thực sự.

Sử dụng các biểu mẫu pop up được bật lên ngay lập tức khi người dùng có hành động hoặc sự kiện trên trang để “nhắc nhở” sự chú ý của họ với giỏ hàng chưa thanh toán. Các hành động/sự kiện có thể bao gồm:

Bỏ qua việc phỏng đoán, hãy đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và xem doanh thu của bạn tăng lên bằng cách sử dụng GAPONE và các thử nghiệm A/B testing cho từng chiến dịch. GAPONE cho phép bạn thực hiện các thử nghiệm vô hạn để tìm ra chiến lược và nội dung phù hợp nhất với mình. 

Doanh số tăng nhiều hơn với GAPONE!

Mang đến cho người dùng của bạn những trải nghiệm mua sắm khó quên 

với các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa từ GAPONE