Job Archives

1. Mô tả công việc Chuyên môn:  Tìm kiếm thông tin khách hàng và liên hệ tư vấn, báo giá, quản lý chăm sóc danh sách khách hàng tiếp cận Tư vấn về dịch vụ ...

Read More