Job Archives

1. Mô tả công việc Chuyên môn:  Tìm kiếm thông tin khách hàng và liên hệ tư vấn, báo giá, quản lý chăm sóc danh sách khách hàng tiếp cận Tư vấn về dịch vụ ...