gói BASIC

3.600.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu:

< 20.000 khách hàng

Miễn phí 3.000 email

gói pro

12.000.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu: 

< 50.000 khách hàng

Miễn phí 10.000 email

gói enterprise

42.000.000 VNĐ/năm

Quy mô dữ liệu:

< 100.000 khách hàng

Miễn phí 50.000 email

Thuộc tính khách hàng động

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân nhóm khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Phân tích khách hàng

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Broadcast

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Zalo, SMS, Email

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Báo cáo chiến dịch

tick-xanh
tick-xanh
tick-xanh

Chiến dịch gửi tin Automation

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý đơn hàng

tick-xanh
tick-xanh

Quản lý sản phẩm

tick-xanh
tick-xanh

Gửi tin Viber, Voice

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng WebPush Notification

tick-xanh
tick-xanh

Tính năng Form Lead

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Haravan

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Lazada, Shopee

tick-xanh
tick-xanh

Tích hợp Woocommerce

tick-xanh

Tích hợp POS, OMS khác

tick-xanh

Custom event

tick-xanh

API

tick-xanh

Lưu ý: Với mỗi block dữ liệu 5.000 khách hàng bổ sung, chi phí sẽ thêm 100.000 VNĐ/tháng.