Free
Free

0
VNĐ

Gói năm

 • 5 thuộc tính KH
 • 5 nhóm khách hàng
 • 5 kịch bản workflow
 • Tặng 1.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Basic
Basic

12.000.000 VNĐ

Gói năm

 • 10 thuộc tính KH
 • 10 nhóm khách hàng
 • 10 kịch bản workflow
 • Tặng 10.000 email MKT
 • WebPush miễn phí
Pro
Pro

42.000.000 VNĐ

Gói năm

 • 50 thuộc tính KH
 • 30 nhóm khách hàng
 • 30 kịch bản workflow
 • Tặng 50.000 email MKT
 • WebPush miễn phí