Kịch bản trải nghiệm liền mạch

GAPONE mang đến cho người dùng những gợi ý tạo kịch bản trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng trên website, tạo cảm giác “quan tâm” và khác biệt cho từng khách hàng, từ đó giữ chân họ ở lại lâu hơn. 

personalize

Đúng người - Đúng thời điểm - Đúng nội dung

GAPONE giúp doanh nghiệp “theo dõi” và lưu trữ hành vi của mọi khách hàng trên website, từ đó phân nhóm phù hợp, nhằm xây dựng các nội dung cá nhân hóa để gửi tới khách hàng đúng thời điểm, từ đó tăng trải nghiệm mua hàng của họ, nâng cao thiện cảm và lòng trung thành của khách hàng với doanh nghiệp. 

experience

Trải nghiệm khách hàng sau mua: Chìa khóa vàng tăng sự trung thành

Xây dựng các kịch bản chăm sóc khách hàng sau mua tự động, phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp tăng thiện cảm và lòng trung thành của khách hàng, khiến họ có mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ đó tăng trưởng doanh thu bền vững cho doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Cùng GAPONE tăng sự kết nối và
giữ mối quan hệ hoàn hảo với khách hàng

Xây dựng các chương trình trải nghiệm khách hàng theo từng hành trình mua hàng của họ

để tăng lòng trung thành, sự tin tưởng và giữ chân khách hàng ở lại lâu dài với doanh nghiệp.