Công cụ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

Tận dụng kênh gửi thông tin miễn phí Web Push Notification, GAPONE giúp người dùng dễ dàng remarketing lại đến tập khách hàng tiềm năng đã rời bỏ với các chiến dịch gửi tin tự động, từ đó kéo khách tiềm năng quay trở lại, tối ưu hiệu quả của các chương trình quảng cáo/truyền thông khác chỉ với chi phí 0 đồng.

Web Push Notification giúp doanh nghiệp:

  • Tiếp cận khách hàng ngay cả khi họ đã rời khỏi website
  • Lôi kéo khách hàng quay trở lại website với những thông điệp cá nhân hóa
  • Tăng traffic website và tỷ lệ chuyển đổi 

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động:

  • Thiết lập các chiến dịch nhận và gửi tin Web Push Notification trên website hoàn toàn tự động
  • Thiết lập nội dung tin và thời gian gửi tin theo điều kiện riêng để tạo các chiến dịch mang tính cá nhân hóa và tăng hiệu quả chuyển đổi

Một chiến dịch remarketing 0đ đơn giản hoạt động như thế nào?

Hãy cùng xem một chiếc dịch remarketing 0đ nhờ Web Push Notification sẽ hoạt động như thế nào trên thực tế cho hoạt động bán hàng trên website của bạn.

arrow
01

Mời khách hàng đồng ý nhận tin

arrow
02

"Theo dõi" hành vi khách hàng trên website

arrow
03

"Lựa chọn" kịch bản gửi tin phù hợp với từng nhóm khách hàng

arrow
04

Gửi tin Web Push Notification cho khách hàng theo kịch bản

05

Phân tích, đánh giá, thiết lập chiến dịch tiếp theo