Thiết kế

Thiết kế các biểu mẫu đẹp và chuyển đổi cao

GAPONE cung cấp những biểu mẫu có sẵn để người dùng dễ dàng điều chỉnh và thay thế các hình ảnh thiết kế, sao cho phù hợp với chiến dịch truyền thông, mang đến trải nghiệm tốt hơn và tăng tỷ lệ chuyển đổi cho từng chiến dịch.

personalize

Cá nhân hóa
trải nghiệm khách hàng

Tăng chuyển đổi bằng cách hiển thị các form mẫu tặng quà cá nhân hóa theo từng khách hàng và thời điểm họ tạo sự kiện trên website của bạn.

optimize

Tối ưu biểu mẫu theo kịch bản tự động và trường dữ liệu có sẵn

Thiết lập các trường dữ liệu nhận thông tin trên biểu mẫu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Đồng thời, người dùng có thể thiết lập các kịch bản tự động hiển thị biểu mẫu phù hợp với hành trình khách hàng trên website của doanh nghiệp, giúp tăng tỷ lệ điền form và chuyển đổi.

A/B testing

Ứng dụng A/B testing để đưa ra các chiến lược phù hợp

Đưa ra các quyết định sáng suốt để tăng tỷ lệ chuyển đổi và khách hàng tiềm năng của bạn nhờ các biểu mẫu khác nhau. GAPONE cho phép bạn tạo các biểu mẫu khác nhau theo từng chiến dịch dễ dàng và xem mẫu nào hoạt động tốt nhất.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tăng danh sách khách hàng của bạn
ngay hôm nay với GAPONE!

Khai thác tốt nhất lượng traffic truy cập website của bạn, nhờ những biểu mẫu thông minh 

để thu hút thêm khách hàng tiềm năng, người dùng đăng ký tài khoản và hơn thế nữa.