Bài toán khó với nhiều doanh nghiệp

Làm thế nào để tăng doanh thu và tối ưu về chi phí vẫn là bài toán khó của rất nhiều doanh nghiệp hiện đại.

GAPONE cung cấp công cụ cho phép doanh nghiệp tối ưu những chi phí “giá vốn” không cần thiết và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng tốt hơn để thúc đẩy doanh thu bền vững.

 

Tăng doanh thu từ khách hàng cũ

  • Phân nhóm khách hàng theo các thuộc tính riêng biệt
  • Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng riêng cho từng nhóm đối tượng
  • Thiết lập các chiến dịch chăm sóc khách hàng tự động để luôn “nhắc nhớ” đến doanh nghiệp và “lôi kéo” khách hàng quay lại tiếp tục mua hàng

Giảm tỷ lệ bỏ quên
giỏ hàng

  • Thiết lập các chiến dịch gửi tin tự động khi khách hàng bỏ quên giỏ hàng
  • Tính năng gửi tin đa kênh tăng khả năng “chạm” tới khách hàng
  • Chủ động thay đổi nội dung linh hoạt để đạt hiệu quả tốt nhất, thu hút khách hàng quay lại thanh toán

Giữ chân và lấy thông tin khách hàng tiềm năng

  • Khi khách hàng nhấn nút rời website, doanh nghiệp có thể giữ chân khách hàng ở lại và lấy thông tin khách hàng qua form pop-up được thiết lập tự động
  • Nội dung form pop-up sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau

Giảm tỷ lệ hoàn/hủy
đơn hàng

  • Chuỗi tin nhắn xác nhận đơn hàng và thông tin vận chuyển được GAPONE cập nhật thường xuyên để khách hàng và doanh nghiệp cùng theo dõi
  • Tiết kiệm chi phí cho nhân sự gọi điện xác nhận và giảm tỷ lệ hoàn/hủy đơn hàng của doanh nghiệp