Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Đăng ký tài khoản GAPONE qua Haravan

Tập trung vào việc giải quyết các vấn đề truyền thông – chăm sóc khách hàng đa kênh cho doanh nghiệp Thương mại điện tử, GAPONE là phần mềm duy nhất trên Chợ ứng dụng Haravan giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị khách hàng, tăng tỷ lệ up & cross sale hiệu quả từ khách hàng cũ và tối ưu mọi công cụ để chuyển đổi lead tiềm năng thành doanh số thực sự cho doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản GAPONE mới và tích hợp website bán hàng trên nền tảng Haravan với phần mềm GAPONE.

Trước tiên, bạn cần một cửa hàng còn hoạt động trên Haravan và chưa tích hợp với bất kỳ tài khoản GAPONE nào trước đó.

Bước 1: Truy cập Chợ ứng dụng của Haravan tại apps.haravan.com và tìm ứng dụng GAPONE 

Tìm kiếm GAPONE trong chợ ứng dụng Haravan

Nếu không tìm thấy ứng dụng GAPONE trên cửa hàng ứng dụng của Haravan. Bạn có thể nhấp vào đây.

Bước 2: Nhấn vào nút Cài đặt ứng dụng để chuyển đến trang tích hợp hệ thống và đăng ký tài khoản mới

Cài đặt GAPONE qua Haravan

Bước 3: Nhấn Đồng ý để cho cấp quyền tích hợp tài khoản Haravan cho GAPONE

Cài đặt ứng dụng GAPONE qua chợ ứng dụng Haravan

Bước 4: Cho phép GAPONE truy cập các thông tin dữ liệu cửa hàng của bạn trên Haravan

Cho phép GAPONE truy cập thông tin từ cửa hàng Haravan

Sau khi bạn nhấn Đồng ý, sẽ tự động chuyển hướng tới phần đăng ký tài khoản mới.

Bước 5: Điền các thông tin đăng ký tài khoản GAPONE mới cho doanh nghiệp bạn

Chú ý: Email đăng ký là email để xác thực tài khoản, đồng thời cũng là email được sử dụng để gửi email marketing cho khách hàng của bạn sau này.

Đăng ký tài khoản GAPONE

Bước 6: Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin ở bước 5, tài khoản sẽ được tạo thành công. Hệ thống tự động chuyển đến màn hình Đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập và tiếp tục sử dụng phần mềm

Đăng nhập GAPONE

Như vậy, cửa hàng Haravan của bạn đã được tích hợp với phần mềm GAPONE thành công. Mọi dữ liệu khách hàng từ Haravan sẽ được đồng bộ hóa tại CRM của GAPONE. Bày giờ, bạn có thể sử dụng các tính năng phân nhóm khách hàng tự động, tạo chiến dịch truyền thông hay gửi tin đa kênh cho khách hàng tương ứng với nhu cầu và mục tiêu hiện tại của doanh nghiệp.

Mục lục