Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu về điều kiện tùy chỉnh của form Popup trên hệ thống GapOne

Tìm hiểu cách kích hoạt một Popup khi khách truy cập vào trang web của bạn và nhấn vào một nút (hoặc có hành động) bất kì.

Xem hướng dẫn tích hợp form popup vào website tại đây.

Để triển khai, bạn cần tùy chỉnh một đoạn mã ngắn và dán đoạn mã đó vào HTML của trang web của bạn.

Bước 1: Cài đặt điều kiện hiển thị:

Sau khi hoàn thành thiết kế mẫu form của mình, tại bước Điều kiện hiển thị, mục Điều kiện tùy chỉnh chọn Kích hoạt.

Lưu ý: Các cài đặt về Hành vi hiển thị sẽ bị vô hiệu hoá nếu Điều kiện tùy chỉnh được kích hoạt.

Bước 2: Tạo một nút

Sao chép mã bên dưới và dán vào HTML của bất kỳ trang nào mà bạn muốn nút xuất hiện.

<button class=”gapone_form_trigger”>Click here</button>

Nút này sẽ sử dụng các styles mặc định từ template trang web của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm giao diện của nút.

Bước 3: Thêm đoạn mã JavaScript tùy chỉnh vào trang web của bạn

  • Dán đoạn mã này ngay bên dưới đoạn mã nút mà bạn đã thêm vào trang web của mình

<script type=”text/javascript”>

document.querySelector(‘.gapone_form_trigger’).addEventListener(‘click’, function (){GapitScript.Render(‘FORM_ID’);}); </script>

  • Thay thế FORM_ID bằng ID form của bạn tại đoạn mã Điều kiện tùy chỉnh

  • Nếu bạn muốn tùy chỉnh điều kiện kích hoạt, hãy copy đoạn mã cài đặt điều kiện mở form ở Điều kiện tùy chỉnh vào bất kì hành động (click, hover,…) hoặc sự kiện tùy chỉnh nào của bạn mà bạn muốn.

  • Sau khi gắn đoạn mã điều kiện tùy chỉnh vào website của bạn, hãy kích hoạt form tại màn Quản lý Popup để form hoạt động
Mục lục