Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách tạo mới báo cáo trên hệ thống GAPONE

Các bước tạo mới báo cáo

Truy cập vào trang chủ của GAPONE, chọn “Báo cáo” ở thanh menu phía bên trái màn hình. Sau đó, nhấn chọn “Tạo mới”. 

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị các trường thông tin bạn cần điền trước khi xuất báo cáo bao gồm:

  • Thông tin chung: Tên báo cáo, Dữ liệu mặc định (lựa chọn thời gian: Hôm qua, 7 ngày trước, 30 ngày trước, tháng này, tháng trước)
  • Dữ liệu: Chọn “cột dữ liệu” và “thứ tự” (tăng dần, giảm dần) 

Lưu ý: Bạn cần tạo ít nhất 2 cột dữ liệu để có thể tạo báo cáo.

Sau khi nhấn nút “Lưu” ở cuối trang, màn hình sẽ quay trở lại giao diện Quản lý báo cáo bao gồm tất cả các báo cáo đã tạo. 

Xuất báo cáo

Tại cột “Tên báo cáo”, nhấn vào tên báo cáo. Rồi chọn “Xuất excel” ở góc bên phải màn hình để xuất báo cáo. 

Previous Tổng quan mục báo cáo trong hệ thống GAPONE
Mục lục