Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xem danh sách khách hàng từ chối nhận tin nhắn trên hệ thống GAPONE

Khái niệm

Danh sách các khách hàng từ chối nhận tin nhắn/thông điệp được gửi từ kênh gửi tin Email của doanh nghiệp. 

Các bước để xem danh sách khách hàng từ chối 

Truy cập vào trang chủ GAPONE, chọn Cài đặt >> Danh sách khách hàng từ chối. 

Tại đây, bạn có thể xem được các thông tin của khách hàng từ chối tiếp tục nhận thông điệp được gửi từ kênh email của doanh nghiệp như ID khách hàng, số điện thoại, địa chỉ email, kênh gửi tin, thời gian cập nhật.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng từ chối nhận tin nhắn một cách nhanh chóng bằng cách gõ thông tin vào ô tìm kiếm ở đầu trang “Quản lý khách từ chối”, rồi nhấn vào ô “Tìm kiếm”. 

Bạn có thể xóa thông tin khách hàng bất kỳ trong danh sách “Quản lý khách từ chối” bằng cách nhấn vào ô màu đỏ có biểu tượng dấu trừ tại cột “Hành động”. 

Previous Hướng dẫn cách xem trang quản lý xuất dữ liệu trên hệ thống GAPONE
Mục lục