Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xem thông tin chi tiết chiến dịch và báo cáo chiến dịch trên hệ thống GAPONE

Các bước để vào được trang xem thông tin chi tiết chiến dịch

  • Tại trang chủ của GAPONE, chọn “Quản lý chiến dịch” ở menu phía bên trái của màn hình.

  • Tại cột “Tên chiến dịch”, nhấn vào chiến dịch bạn muốn xem chi tiết. 

Khi đó, màn hình về thông tin chi tiết của chiến dịch sẽ hiện ra, bao gồm 3 phần:

  • Thông tin chung: bao gồm các thông tin tổng quát về chiến dịch như tên chiến dịch, mô tả, thời gian chạy, người tạo, người cập nhật lần cuối, thời gian cập nhật lần cuối,…

  • Luồng hoạt động: Tại đây, bạn có thể xem chi tiết nội dung gửi tin, nhóm khách hàng và điều kiện gửi tin của chiến dịch.

  • Báo cáo chiến dịch: 

Tại đây, bạn có thể xem báo cáo chiến dịch chi tiết bao gồm kênh gửi tin, tên mẫu, số lượng tin đã gửi, số lượng đã nhận, số lượng đã mở, số lượng đã click vào tin nhắn, số lượng khách hàng phản hồi, số tin nhắn bị lỗi. 

 

Có thể xóa hoặc cập nhật ở ngay trang xem thông tin chi tiết chiến dịch bằng cách kéo xuống cuối trang, nhấn vào nút “Xóa”, “Cập nhật”.

Có thể xuất và theo dõi dữ liệu nếu báo cáo có thông số bằng cách kéo xuống cuối trang, nhấn vào nút “Xuất báo cáo”.

File dữ liệu sau khi xuất ra sẽ hiển thị ở trang Quản lý xuất dữ liệu (link đến bài xuất dữ liệu và bài quản lý xuất dữ liệu).

 

Previous Hướng dẫn thiết lập sự kiện website trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động
Next Hướng dẫn sửa, nhân bản, xóa chiến dịch trên hệ thống GAPONE
Mục lục