Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thêm hành động cập nhật thuộc tính khách hàng trong tạo mới chiến dịch tự động

Thế nào là cập nhật thuộc tính khách hàng trong tạo mới chiến dịch tự động? 

Cập nhật thuộc tính khách hàng trong tạo mới chiến dịch tự động cho phép người dùng cập nhật thông tin khách hàng trong mục Quản lý khách hàng khi khách hàng thỏa mãn đủ điều kiện đã được thiết lập trước đó. 

Trong quy trình thiết lập chiến dịch tự động, hành động cập nhật dữ liệu khách hàng thường sẽ được thêm vào sau sự kiện hoặc thời gian chờ. 

Lấy ví dụ về khách hàng ghé thăm trang web và truy cập vào trang sản phẩm của bạn, tình trạng liên hệ lúc này bạn muốn đổi thành Visitor để theo dõi và chăm sóc, bạn thực hiện cập nhật thuộc tính trên GAPONE theo luồng tự động như sau:

Cap-nhat-thong-tin-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-tu-dong-01

Hướng dẫn các bước cập nhật thuộc tính khách hàng trong tạo mới chiến dịch tự động

Để thực hiện tạo luồng tự động áp dụng hành động cập nhật thuộc tính khách hàng bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm hoạt động đến khách hàng → Chọn Cập nhật thuộc tinh khách hàng ở dropdown list → Chọn Thuộc tính khách hàng mà bạn muốn thực hiện hành động cập nhật → Chọn hoặc nhập giá trị mới bạn muốn cho thuộc tính → Chọn Đóng. 

Cap-nhat-thong-tin-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-tu-dong-02

Cap-nhat-thong-tin-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-tu-dong-03

Cap-nhat-thong-tin-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-tu-dong-04
Cập nhật giá trị thuộc tính có sẵn trong dropdown list
Cap-nhat-thong-tin-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-tu-dong-05
Cập nhật giá trị thuộc tính bằng cách nhập tay 
Previous Tổng quan về thiết lập hành động trong tạo luồng gửi tin tự động
Next Hướng dẫn gửi tin nhắn đến khách hàng qua Template trên GAPONE
Mục lục