Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thiết lập sự kiện website trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động

Sự kiện website là gì? Danh sách các loại sự kiện website 

Sự kiện website là các sự kiện liên quan đến hành vi của khách hàng trên website của doanh nghiệp. 

Danh sách loại sự kiện:

Su-kien-tren-website-02

Sự kiện tin gửi  Ý nghĩa 
Xem trang Người dùng truy cập vào một trang web cụ thể
Thoát trang Khách hàng có hành vi tắt trang web 
Đăng ký thành công  Khách hàng đăng ký tài khoản trên website thành công 
Đăng nhập thành công Khách hàng đăng nhập vào website 
Bỏ quên giỏ hàng Khách hàng thêm hàng vào giỏ nhưng lại không đặt hàng
Xem sản phẩm nhưng không thêm vào giỏ  Khách hàng nhấn xem trang sản phẩm cụ thể nhưng lại không thêm hàng vào giỏ
Đặt hàng thất bại Khách hàng vào trang đặt hàng và thanh toán online không thành công.

Ví dụ với sự kiện bỏ quên giỏ hàng, luồng gửi tin dưới đây được thiết lập theo điều kiện hành vi khách hàng: Thêm 5 sản phẩm vào giỏ hàng nhưng sau 30 phút không thấy phát sinh đơn hàng mới. 

Thao tác tạo luồng tự động trên GapOne được thực hiện như sau: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Bỏ quên giỏ hàng trong dropdown list 

→ Thiết lập điều kiện: 

 • Người dùng thêm từ 5 sản phẩm trở lên vào giỏ hàng 
 • Nhưng sau 30 phút không phát sinh đơn hàng mới 
 • Kích hoạt trên một khách hàng: Tất cả các lần 

→ Chọn Đóng. 

Su-kien-tren-website-01

Hướng dẫn các bước thiết lập sự kiện website 

2.1. Xem trang

Để tracking hành vi khách hàng xem các trang bất kỳ trên website kinh doanh của bạn, từ đó gửi tin nhắn tiếp thị, chăm sóc phù hợp, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Xem trang trong dropdown list → Chọn loại trang có sẵn trong menu thả xuống hoặc Nhập URL trang đích mà bạn muốn → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng. 

Su-kien-tren-website-03

Su-kien-tren-website-04

Su-kien-tren-website-05

Số lượng điều kiện tùy theo loại trang lựa chọn trong menu thả xuống/dropdown list. 

 • Số lần xem trang 
 • Trạng thái đăng nhập (Có/Không)
 • Tổng số sản phẩm trong giỏ 
 • Tổng số tiền trong giỏ

Su-kien-tren-website-06

2.2. Thoát trang

Sự kiện Thoát trang được áp dụng khi người dùng tắt cửa sổ web, đóng trình duyệt, hoặc quá 30 phút chưa có hành động mới trên trang.

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Thoát trang trong dropdown list → Chọn loại trang có sẵn trong menu thả xuống hoặc Nhập URL trang đích mà bạn muốn → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng. 

 Su-kien-tren-website-07

Số lượng điều kiện tùy theo loại trang lựa chọn trong menu thả xuống/dropdown list. 

 • Số lần xem trang 
 • Trạng thái đăng nhập (Có/Không)
 • Tổng số sản phẩm trong giỏ 
 • Tổng số tiền trong giỏ

 Su-kien-tren-website-08

2.3. Đăng ký thành công

Ngay sau khi đăng ký thành công trên website bán hàng của thương hiệu, thông báo/ nội dung tin nhắn có thể được gửi tới khách hàng real-time: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Đăng ký thành công trong dropdown list → Chọn Đóng. 

 Su-kien-tren-website-09

Su-kien-tren-website-10

2.4. Đăng nhập thành công 

Ngay khi khách hàng đăng nhập thành công trên trang web, nội dung tin nhắn được hiện thị real-time thu hút sự chú ý của họ, lôi kéo khách hàng vào chiến dịch kinh doanh (khuyến mãi, sản phẩm mới, …) của thương hiệu: 

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Đăng ký thành công trong dropdown list → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng.

Su-kien-tren-website-11

Su-kien-tren-website-12

2.5. Bỏ quên giỏ hàng

Để nhắc nhở những trường hợp khách hàng thêm hàng vào giỏ nhưng không đặt hàng, sự kiện bỏ quên giỏ hàng được thiết lập để “cứu” lại những giỏ hàng bị bỏ quên, tăng trưởng doanh thu cho thương hiệu:

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Bỏ quên giỏ hàng trong dropdown list → Thiết lập điều kiện về số lượng sản phẩm trong giỏ hàng và thời gian không phát sinh giỏ hàng mới → Chọn giá trị kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng. 

Su-kien-tren-website-13

Su-kien-tren-website-14

Bạn có thể chọn thêm điều kiện để cụ thể hóa sự kiện triển khai, có 2 nhóm điều kiện bao gồm điều kiện sản phẩm và điều kiện giỏ hàng, cụ thể: 

 • Điều kiện sản phẩm: SKU, Nhóm sản phẩm/ Phân loại, Tên sản phẩm, Đơn giá. 
 • Điều kiện giỏ hàng: Tổng số sản phẩm trong giỏ, Tổng số tiền trong giỏ

Su-kien-tren-website-15

2.6. Xem sản phẩm nhưng không thêm vào giỏ

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Xem sản phẩm nhưng không thêm vào giỏ trong dropdown list → Thiết lập điều kiện về số lượng trang chi tiết sản phẩm mà khách hàng đã xem và thời gian không phát sinh giỏ hàng mới → Chọn giá trị kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng.

Su-kien-tren-website-16

Su-kien-tren-website-17

Bạn có thể chọn thêm điều kiện để cụ thể hóa sự kiện triển khai, có 2 nhóm điều kiện bao gồm điều kiện sản phẩm và điều kiện giỏ hàng, cụ thể: 

 • Điều kiện sản phẩm: SKU, Nhóm sản phẩm/ Phân loại, Tên sản phẩm, Đơn giá. 
 • Điều kiện giỏ hàng: Tổng số sản phẩm trong giỏ, Tổng số tiền trong giỏ

Su-kien-tren-website-18

2.7. Đặt hàng thất bại

Từ hộp dữ liệu thiết lập trước đó, click chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm sự kiện → Tìm và chọn sự kiện Đặt hàng thất bại trong dropdown list → Chọn giá trị Kích hoạt trên một khách hàng → Chọn Đóng. 

Su-kien-tren-website-19

Su-kien-tren-website-20

Mục lục