Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xem dữ liệu khách hàng trên hệ thống GAPONE

Các bước vào xem dữ liệu khách hàng trên hệ thống 

Bước 1: Nhấn vào danh mục nhỏ “Quản lý dữ liệu khách hàng” trong danh mục lớn “Quản lý dữ liệu khách hàng” trong bảng menu góc bên trái màn hình.

Bước 2: Tại cột Họ và tên trong bảng Quản lý khách hàng, nhấn vào tên khách hàng muốn xem thông tin.

Các thông tin khách hàng được hiển thị trên màn hình bao gồm:

  • Thông tin chính
  • Thông tin khác
  • Thống kê và phân tích

Thông tin chính Mục “Thông tin chính” của khách hàng sẽ bao gồm các thông tin chi tiết như: Họ, tên, giới tính, địa chỉ, SĐT, sale phụ trách, Zalo ID,.. của khách hàng.

Lưu ý: Các thông tin thuộc mục này chỉ có thể chỉnh sửa nội dung, không thêm/xoá được.

Thông tin khác Tại mục “Thông tin khác”, bạn có thể thêm các thông tin khác của khách hàng tùy ý như nghề nghiệp, website truy cập, ngày khách hàng đến cửa hàng, mức chi tiêu, hạng thành viên,…

Thống kê và phân tích Mục “Thống kê và phân tích” bao gồm các tương tác với chiến dịch của khách hàng + thông tin về chi tiêu đơn hàng của khách hàng:

  • “Tương tác với chiến dịch”: Thống kê tổng quan về tương tác của khách hàng với các chiến dịch gửi tin của doanh nghiệp

  • Chi tiêu và khả năng mua hàng, Hành vi và nhu cầu

  • Sự kiện/Hoạt động

  • Lịch sử đơn hàng

 

Previous Hướng dẫn tìm kiếm và lọc dữ liệu khách hàng
Next Tổng quan về quản lý dữ liệu khách hàng
Mục lục