Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Chiến dịch

Dashboard chiến dịch là nơi báo cáo tổng quan tất cả các số liệu liên quan đến hiệu quả các chiến dịch gửi tin Marketing & CSKH của doanh nghiệp.

Dashboard chiến dịch sẽ gồm 2 mục chính.

Số liệu tổng quan về hiệu quả chiến dịch

(áp dụng cho cả 3 bộ lọc: thời gian, loại chiến dịch, kênh gửi tin)

Bộ lọc loại chiến dịch

Lọc theo tên tất cả các chiến dịch mà doanh nghiệp đã thực hiện.

Bộ lọc kênh gửi tin

Lọc theo các kênh gửi tin và GAPONE hỗ trợ cho doanh nghiệp (Email, Webpush, Zalo,…).

Bộ lọc thời gian

Lọc theo thời gian mà người dùng muốn theo dõi và xem báo cáo.

Các chỉ số tổng quan của Dashboard chiến dịch

  • Tổng lượt gửi tin: Tổng số tin được gửi theo bộ lọc
  • Lượt gửi tin thành công: Tổng số tin được gửi thành công 
  • Lượt nhấn vào URL: Tổng số lượt nhấn vào URL khi tin được gửi đi
  • Lượt trả lời tin nhắn: Tổng số lượt trả lời tin nhắn

Lưu ý: Thông tin về lượng nhấn vào URL và lượng trả lời tin nhắn sẽ bị giới hạn hiển thị với từng bộ lọc. Nếu bộ lọc hiển thị thông tin về lượt nhấn vào URL sẽ không hiển thị lượt trả lời tin nhắn và ngược lại.

Biểu đồ chi tiết theo thời gian

  • Lượng tin nhắn được gửi theo thời gian: Bảng thống kê số lượt gửi tin và số lượt gửi tin thành công ở 3 bộ lọc. Người dùng có thể sử dụng thao tác di chuyển chuột để xem được thông tin của từng mục trong một ngày.

*Lưu ý: Nhấp vào từng nút Tổng lượt gửi tin, Số tin gửi thành công để ẩn/hiện đường biểu thị biến động trên đồ thị.

Previous Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Đơn hàng
Next Giới thiệu chung về giao diện tổng quan
Mục lục