Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Đơn hàng

Dashboard đơn hàng là nơi báo cáo tổng quan tất cả các số liệu liên quan đến sự tăng trưởng của đơn hàng theo thời gian và tình trạng của đơn hàng theo từng nguồn đơn.

Dashboard đơn hàng sẽ gồm 2 mục chính.

Số liệu tổng quan về doanh thu và tình trạng đơn hàng

  • Tổng doanh thu: Tổng giá trị đơn hàng áp dụng có tình trạng thành công/hoàn thành xét theo 2 bộ lọc của dashboard này.
  • Đơn mới: Tổng số đơn hàng ở tất cả mọi trạng thái ở 2 bộ lọc, đơn mới phát sinh trong khoảng thời gian này
  • Đơn hàng thành công: Tổng số đơn hàng đã được giao thành công ở 2 bộ lọc
  • Đơn bị huỷ: Tổng số đơn hàng bị huỷ ở 2 bộ lọc 

Biểu đồ báo cáo chi tiết tình trạng đơn hàng theo từng nguồn đơn

  • Tỉ lệ đơn hàng thành công theo nguồn (biểu đồ tròn): Được tính bằng công thức: Tổng số đơn hàng thành công/Tổng số đơn hàng (tính theo mỗi nguồn)
  • Top 5 sản phẩm bán chạy (biểu đồ cột): Tổng 5 dòng sản phẩm được bán nhiều nhất tại các nguồn bán của doanh nghiệp. GAPONE sẽ dựa vào SKU của mỗi kênh bán để đưa ra thống kê đâu là mặt hàng bán chạy nhất, được yêu thích nhất từ đó có thể đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp dựa trên insight khách hàng. Chỉ doanh nghiệp có từ 2 kênh bán hàng trở lên mới sử dụng được tính năng này.
  • Đơn hàng mới theo nguồn (biểu đồ Parabol): Bảng thống kê số đơn hàng mới theo các nguồn vào từng mốc thời gian. Người dùng có thể sử dụng thao tác di chuyển chuột để xem được thông tin về số lượng các đơn hàng mới của mỗi nguồn trong một ngày.
  • Số đơn huỷ theo nguồn (biểu đồ Parabol): Bảng thống kê số đơn hàng mới theo các nguồn vào từng mốc thời gian. Người dùng có thể thao tác tương tự như số đơn hàng mới theo nguồn.

*Lưu ý: Biểu đồ được đọc ở trạng thái của 2 bộ lọc (góc trên cùng màn hình): theo thời gian và theo nguồn. Nhấp vào từng ô trên các biểu đồ để ẩn/hiện đường biểu thị biến động trên đồ thị.

Previous Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Khách hàng
Next Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Chiến dịch
Mục lục