Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Khách hàng

Dashboard khách hàng là nơi báo cáo tổng quan tất cả các số liệu liên quan đến sự tăng trưởng của khách theo thời gian và hành vi mua hàng của khách hàng.

Dashboard khách hàng sẽ gồm 3 mục chính.

Số liệu tổng quan (không áp dụng bộ lọc thời gian)

  • Tổng số khách hàng
  • Chi tiêu trung bình trên một khách hàng: được tính bằng công thức Tổng tất cả các giá trị đơn hàng/Tổng số khách có số đơn hàng trạng thái hoàn thành lớn hơn 0

Thông tin tăng trưởng khách hàng và người dùng mới (áp dụng bộ lọc thời gian)

  • Lượt khách hàng mới: Khách hàng mới được thêm vào hệ thống được tính công thức: ngày hiện tại – ngày đặt hàng gần nhất tính theo tháng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm). Có 2 loại khách hàng mới: được đồng bộ tự động Harvan, Shopee, Lazada hoặc các trang OMS khác; Xuất file excel hoặc tạo mới thủ công của GAPONE.
  • Lượt khách hàng tương tác trên Zalo OA: Thông tin của ID của Zalo Follower sẽ được Zalo cung cấp, được lưu trữ trong hệ thống của GAPONE từ đó doanh nghiệp có thể lấy thông tin khách hàng để thực hiện các chiến dịch  để gửi tin
  • Khách hàng qua Webpush, Form: Khách hàng ấn chấp nhận cookie sẽ được lưu thông tin cho Website từ đó doanh nghiệp có thể lấy thông tin khách hàng để thực hiện các chiến dịch gửi tin. 2 loại thông tin có thể lấy được từ Form là: Số điện thoại và/hoặc Email khách hàng.

Biểu đồ tăng trưởng khách hàng (áp dụng bộ lọc thời gian)

  • Biểu đồ lượng khách hàng chưa phát sinh đơn mới: được tính theo tháng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm). Thời gian chưa phát sinh đơn sẽ được tính bằng công thức: ngày hiện tại – ngày đặt hàng gần nhất tính theo tháng.
  • Biểu đồ khách hàng mới theo từng nguồn dữ liệu: Người dùng có thể sử dụng thao tác di chuyển chuột đến từng ngày trên biểu đồ để xem số lượng khách hàng mới của mỗi nguồn.

* Lưu ý: Nhấp vào từng ô trên các biểu đồ để ẩn/hiện đường biểu thị biến động trên đồ thị.

Previous Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Zalo OA
Next Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Đơn hàng
Mục lục