Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tạo và xuất báo cáo chiến dịch theo tuần/tháng/quý

Cách tạo báo cáo tùy chỉnh theo chiến dịch

Bước 1: Chọn thư mục Báo cáo 

Giao diện báo cáo chiến dịch

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Tạo mới báo cáo chi tiết

Bước 3: Điền thông tin vào mục Thông tin chung
  • Tên báo cáo: Người dùng có thể đặt tên báo cáo theo chiến dịch hoặc các đặc điểm chiến dịch dễ nhớ
  • Dữ liệu mặc định: Đây là khoảng thời gian báo cáo, tùy thuộc vào nhu cầu theo dõi hiệu quả chiến dịch mà người dùng có thể chọn Dữ liệu mặc định theo Ngày/Tuần/Tháng.

Mục thông tin chung trong tạo báo cáo chiến dịch

Bước 4: Ở tab Dữ liệu bạn sẽ thiết lập các số liệu bạn muốn hiển thị trên bảng báo cáo online của bạn.

Mục dữ liệu trong tạo báo cáo chiến dịch

  • Chọn loại báo cáo: Campaign
  • Nhấp + Cột dữ liệu để chọn những dữ liệu bạn muốn hiển thị trên báo cáo online
Bước 5: Nhấn nút Lưu để hoàn thành tạo báo cáo tùy chỉnh

Cách xuất báo cáo

Trong phần báo cáo chiến dịch, bên trên bảng thống kê số liệu, chọn nút Xuất Excel. Toàn bộ thông tin báo cáo sẽ tự động được lưu vào máy.

Xuất báo cáo theo thời gian tùy chỉnh

Lưu ý: Việc bạn muốn xuất báo cáo chiến lược theo ngày, tháng hay quý phụ thuộc vào việc bạn chọn khung thời gian. Trên đầu bảng thông kê, bạn có thể thấy thanh thời gian tùy chỉnh. Trước khi xuất file, cần lưu ý thời gian đã được điều chỉnh như mong muốn hay chưa.

Mục lục