Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng Dẫn Thêm Thuộc Tính Khách Hàng Trong GAPONE

Thuộc tính khách hàng

Thuộc tính là những thông tin mô tả rõ hơn các đặc điểm của sản phẩm, chẳng hạn với quần áo thì có các thuộc tính kích thước, màu sắc; với điện thoại thì có thuộc tính dung lượng bộ nhớ, màu, đời máy, …. Thông thường sau khi chọn sản phẩm, khách hàng sẽ lựa chọn thêm các thuộc tính của sản phẩm đó để mua được món hàng đúng ý nhất.

GAPONE cung cấp các thuộc tính mặc định để lưu trữ thông tin về khách hàng của bạn. Bên cạnh những thuộc tính cố định, bạn cũng có thể thêm các thuộc tính tùy chỉnh để thu thập thêm những thông tin khách hàng cần thiết đối với doanh nghiệp của mình.

Tất cả các thuộc tính tùy chỉnh được tạo sẽ xuất hiện trên trang quản lý danh sách thuộc tính, trang tạo/cập nhật khách hàng, chi tiết thông tin khách hàng, trình tạo nhóm khách hàng, trang nhập dữ liệu khách hàng, trình tạo điều kiện trong trình tạo chiến dịch

Thuộc tính khách hàng có vai trò quan trọng trong hoạt động phân loại và chấm điểm khách hàng chất lượng (khách hàng có khả năng mua sản phẩm/dịch vụ cao)

Các loại thuộc tính thường gặp trong GAPONE

Tính năng tạo thuộc tính khách hàng tùy chỉnh của chúng tôi rất linh hoạt. Bạn có thể tạo nhiều loại thuộc tính tùy chỉnh khác nhau:

Text (kiểu nhập văn bản)

Đây là trường nhập văn bản truyền thông thu thập một đoạn dữ liệu ngắn mà khách hàng sẽ nhập. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để thu thập các câu trả lời ngắn được đánh máy bởi các khách hàng khi họ gửi submit form. Ví dụ: tên, số điện thoại

Datetime (kiểu ngày tháng)

Trường này được sử dụng để thu thập các thông tin ngày tháng năm như ngày sinh, ngày hết hạn hợp đồng, ngày tham dự sự kiện … Trường ngày tháng được sử dụng định dạng DD/MM/YYYY (ngày/tháng/năm) do đó khi sử dụng trường thông tin này trong tệp dữ liệu tải lên, bạn sẽ phải đặt đúng định dạng ngày tháng DD/MM/YYYY

Dropdown (kiểu menu thả xuống)

Trường này được sử dụng với một tập các giá trị tùy chọn được xác định trước mà khách hàng có thể chọn khi submit form. Trường này nên được sử dụng nếu bạn có từ 3 tùy chọn trở lên. nếu ít hơn bạn có thể chọn kiểu thuộc tính Boolean để thay thế

Number (kiểu số)

Đây là trường nhập văn bản truyền thông thu thập dữ liệu kiểu số mà khách hàng sẽ nhập. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để thu thập các số liệu được đánh máy bởi các khách hàng khi họ gửi submit form. Ví dụ: số tiền

Boolean (kiểu lựa chọn giá trị đúng hoặc sai)

Trường dữ liệu này hoạt động tương tự như loại Dropdown, khách hàng chỉ có thể lựa chọn một trong 2 câu trả lời từ danh sách câu trả lời đã được định nghĩa sẵn. 

Tầm quan trọng của thuộc tính khách hàng trong hoạt động phân loại và chấm điểm khách hàng chất lượng (khách hàng có khả năng mua sp/dịch vụ cao hơn) – Các loại thường gặp: Text, Datetime, Dropdown, Number, Boolean, thuộc tính tùy chỉnh (cũng chính là tính năng được thiết kế trong nền tảng GAPONE)

Tính năng thiết lập thuộc tính khách hàng trên GAPONE

Tạo thuộc tính

  1. Đăng nhập ứng dụng GAPONE
  2. Truy cập danh mục Cấu hình > Thuộc tính
Tạo thuộc tính khách hàng

3. Nhấp vào nút Tạo mới

Tạo mới thuộc tính khách hàng

4. Chọn loại thuộc tính bằng cách nhấp vào menu thả xuống Loại thuộc tính

Với loại thuộc tính Text/ Number/ Datetime:

Loại thuộc tính

5. Nhập tên hiển thị vào trường được cung cấp 

6. Nhập tên trong database vào trường được cung cấp

7. Nhập giá trị mặc định cho trường dữ liệu (nếu muốn)

8. Nhấn nút Lưu để hoàn thành tạo thuộc tính tùy chỉnh. Thuộc tính sau khi được thêm sẽ xuất hiện ở trang Quản lý danh sách thuộc tính, các trang tạo mới/cập nhật/chi tiêt thông tin khách hàng, trình tạo nhóm khách hàng, trang nhập dữ liệu khách hàng, trình tạo điều kiện trong trình tạo chiến dịch

Với loại thuộc tính Dropdown/Boolean:

5. Nhập tên hiển thị vào trường được cung cấp 

6. Nhập tên trong database vào trường được cung cấp

7. Nhấn nút Tạo giá trị để mở trình tạo ra các giá trị cho dropdown gồm Tên hiển thị và tên trong database

Với kiểu dữ liệu dropdown bạn phải tạo ra tối thiểu 1 giá trị

Với kiểu dữ liệu boolean bạn phải tạo ra 2 giá trị

Lưu để hoàn thành tạo thuộc tính mới

8. Nhấn nút Lưu để hoàn thành tạo thuộc tính tùy chỉnh. Thuộc tính sau khi được thêm sẽ xuất hiện ở trang Quản lý danh sách thuộc tính, các trang tạo mới/cập nhật/chi tiêt thông tin khách hàng, trình tạo nhóm khách hàng, trang nhập dữ liệu khách hàng, trình tạo điều kiện trong trình tạo chiến dịch

Tạo thuộc tính tùy chỉnh

Khi bạn nhập dữ liệu khách hàng từ tệp tin mà bạn chưa tạo thuộc tính tùy chỉnh, bạn có thể tạo thuộc tính tùy chỉnh trong quá trình nhập dữ liệu.

  1. Đăng nhập hệ thống GAPONE
  2. Truy cập danh mục Khách hàng
  3. Nhấn nút Nhập dữ liệu
Tạo thuộc tính tùy chỉnh

3. Chọn tệp dữ liệu khách hàng bạn muốn tải lên

Tạo thuộc tính tùy chỉnh mới

6. Cách tạo thuộc tính sẽ tương tự như phần tạo thuộc tính ở trên

Thuộc tính khi được tạo ở đây cũng sẽ xuất hiện trên trang Quản lý danh sách thuộc tính, các trang tạo mới/cập nhật/chi tiết thông tin khách hàng, trình tạo nhóm khách hàng, trang nhập dữ liệu khách hàng, trình tạo điều kiện trong trình tạo chiến dịch.

Sửa/Xóa thuộc tính

Trong trường hợp bạn muốn Sửa thông tin trong thuộc tính, hãy chọn vào nút màu xanh dương trong cột Hành động để kiêm tra và chỉnh sửa thông tin chi tiết.

Tương tự, nếu muốn Xóa thuộc tính, bạn chọn nút màu đỏ trong cột Hành động.

Mục lục