Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tìm kiếm thông tin khách hàng

Sau khi đã nhập dữ liệu, bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng của mình theo 2 cách: Tìm kiếm khách hàng cá nhân hoặc Tìm kiếm nhóm khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng cá nhân

Bạn có thể sử dụng cách này khi muốn tìm kiếm một khách hàng cụ thể nhằm xem lại thông tin hoặc cập nhật, xử lý vấn đề đối với riêng khách hàng đó. Để thực hiện thao tác tìm kiếm khách hàng bạn có thể thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Vào thư mục Khách hàng.

Bước 2: Nhập thuộc tính của khách hàng (tên, số điện thoại. email,…) vào thanh tìm kiếm. 

Lưu ý nên tìm kiếm bằng các thuộc tính đặc trưng để có kết quả tìm kiếm tối ưu nhất.

TÌm kiếm thông tin khách hàng
Giao diện tìm kiếm thông tin khách hàng cá nhân

Tìm kiếm nhóm khách hàng

Bạn cần tìm kiếm thông tin theo cách này khi muốn thay đổi thông tin của nhóm khách hàng hay muốn điều chỉnh lại các nhóm khách hàng mục tiêu của từng chiến dịch.

Bạn có thể triển khai tìm kiếm nhóm khách hàng theo các cách:

Bước 1: Vào tab Nhóm khách hàng

Bước 2: Nhập thuộc tính đặc trưng của nhóm (tên) 

Tìm kiếm nhóm khách hàng
Giao diện tìm kiếm thông tin nhóm khách hàng

Khi click vào tên nhóm khách hàng, bạn sẽ thấy danh sách khách hàng trong này. Bạn có thể cập nhật thêm khách hàng và triển khai chiến dịch gửi tin của mình.

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích cho các bạn!

Mục lục