Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan mục báo cáo trong hệ thống GAPONE

Mục đích trang Báo cáo

Mục Báo cáo là nơi lưu trữ hồ sơ triển khai chi tiết các chiến dịch gửi tin của doanh nghiệp trên nền tảng tăng trưởng GAPONE. Không giống với báo cáo tổng quan Dashboard chiến dịch, tại mục Báo cáo, người dùng có thể xem chi tiết các chỉ số về số lượt gửi đi, lượt gửi thành công, số lượt mở, lượt click, … của từng chiến dịch cụ thể theo tuần/tháng/quý/năm.

Bao-cao-chien-dich-01
Nơi quản lý chi tiết báo cáo của các chiến dịch trên các kênh gửi tin

Bao-cao-chien-dich-02

Nếu trên Dashboard đánh giá được tổng quan chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi thì báo cáo chi tiết giúp bạn so sánh được từng chiến dịch và người dùng có thể xuất kết quả chiến dịch ra file excel để tiện cho phân tích và báo cáo.

Những nội dung mà bạn có thể xem trong danh mục Báo cáo của GAPONE: 

  • Chỉ dành cho báo cáo các chỉ số của chiến dịch
  • Gửi báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm

Các thao tác quản lý báo cáo 

2.1. Xem danh sách báo cáo hiện có 

Để có thể xem danh sách báo cáo các chiến dịch gửi tin của bạn, truy cập mục Báo cáo trên cột Menu phía bên tay trái giao diện quản lý GAPONE. 

Tại đây bạn sẽ tìm thấy danh sách các chiến dịch gửi tin của mình tại đây cùng với đó là các thông tin về ID, Tên báo cáo và Ngày tạo. 

 Bao-cao-chien-dich-03

** Lưu ý: Nếu danh sách của bạn quá dài, bạn có thể tìm kiếm nhanh báo cáo  mình muốn xem bằng cách gõ tên báo cáo vào ô Tìm kiếm trên góc phải trên cùng trang Quản lý báo cáo.

Bao-cao-chien-dich-04

Để xem chi tiết thông số về báo cáo chiến dịch, bạn click vào tên báo cáo muốn xem để truy cập trang chỉ số chi tiết.

2.2. Sửa/ cập nhật báo cáo 

Bước 1: Để sửa hay cập nhật báo cáo, bạn có thể chọn làm theo 2 cách sau đây: 

  •  Cách 1: Tại danh sách các báo cáo chiến dịch hiện có, trên cột Hành động, chọn nút Cập nhật màu xanh dương để tiến hành thay đổi và cập nhật báo cáo. 

Bao-cao-chien-dich-05

  • Cách 2: Click vào Tên báo cáo trong danh sách báo cáo hiện có → Tại trang thống kê chỉ số, chọn nút Cập nhật góc phải cuối cùng của bảng chỉ số

Bao-cao-chien-dich-06

Bao-cao-chien-dich-07

Bước 2: Tại trạng Cập nhật báo cáo, sửa/cập nhật thông tin bạn muốn trong 2 tab Thông tin chung và Dữ liệu 

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất cập nhật báo cáo

Bao-cao-chien-dich-08

Bao-cao-chien-dich-09

2.3. Xóa báo cáo

Tương tự như thao tác cập nhật báo cáo, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 2 cách dưới đây

  •  Cách 1: Tại danh sách các báo cáo chiến dịch hiện có, trên cột Hành động, chọn nút Xóa màu đỏ để tiến hành xóa báo cáo. 

Bao-cao-chien-dich-10

  • Cách 2: Click vào Tên báo cáo trong danh sách báo cáo hiện có → Tại trang thống kê chỉ số, chọn nút Xóa góc phải cuối cùng của bảng chỉ số

Bao-cao-chien-dich-11

Next Hướng dẫn cách tạo mới báo cáo trên hệ thống GAPONE
Mục lục