Quản lý dữ liệu khách hàng

Doanh nghiệp dễ dàng thấu hiểu khách hàng và đưa ra các chiến lược kinh doanh cụ thể thông qua hoạt động thu thập, phân tích dữ liệu chuyên sâu cũng như hệ thống các báo cáo được xây dựng toàn diện để mang đến bức tranh toàn cảnh hữu ích nhất về khách hàng của doanh nghiệp.

QUản lý trên một nền tảng duy nhất

Quản lý dữ liệu khách hàng đa kênh trên một nền tảng duy nhất

● Tích hợp và thu thập dữ liệu từ đa kênh về một nền tảng duy nhất.

● Dữ liệu được cập nhật tức thời và hoàn toàn tự động, đồng thời, sẽ được lọc trùng “làm sạch” dữ liệu cơ bản để đưa đến danh sách khách hàng hoàn chỉnh cho người dùng.

Nền tảng quản trị linh hoạt

Tùy chỉnh thuộc tính khách hàng

Tùy chỉnh linh hoạt thuộc tính khách hàng

  • GapOne tư vấn các bộ thuộc tính cơ bản giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, phân nhóm và triển khai các chiến dịch chăm sóc phù hợp. 
  • Dễ dàng tạo mới các thuộc tính,  phù hợp với hệ thống dữ liệu từ đa kênh, đồng thời hỗ trợ cho việc phân nhóm được chi tiết, hiệu quả nhất.
Tracking điểm chạm khách hàng

Tự động tracking các điểm chạm khách hàng

Mọi hành vi, phản ứng của khách hàng tại từng điểm chạm trên hành trình khách hàng đều được hệ thống tự động ghi nhận và lưu trữ, giúp doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các kịch bản gửi tin phù hợp và tối ưu chuyển đổi.

Chân dung khách hàng

Chân dung khách hàng 360*

Cung cấp chân dung khách hàng hoàn thiện nhất, bao gồm:

  • Thông tin cá nhân cơ bản
  • Thông tin giao dịch mua sắm
  • Thông tin hành vi, sự kiện khách hàng từng điểm chạm
  • Các thông tin khác thiết lập và thu thập theo nhu cầu doanh nghiệp
Dashboard

Dashboard phân tích dữ liệu toàn diện cho doanh nghiệp

Báo cáo dữ liệu dưới dạng dashboard thông minh:

  • Thông tin kết quả các chiến dịch gửi tin
  • Thông tin kinh doanh cơ bản
  • Thông tin hành vi mua sắm của khách hàng theo thời gian, kênh, sự kiện, chiến dịch, sản phẩm

Tích hợp với hầu hết các nền tảng thông qua API cực kỳ đơn giản

Quản lý bán hàng

5 nền tảng phổ biến
2
3
1
4
5

Thương mại điện tử

3 nền tảng thường gặp
7
8
6

CRM, CDP

6 nền tảng thường gặp
14
10
9
11
13
12

Phân nhóm khách hàng thông minh

Dữ liệu thu thập từ đa kênh về sẽ được hệ thống tự động phân nhóm theo nguồn, giúp người dùng dễ theo dõi và so sánh, đánh giá.

Một số nguồn dữ liệu từ Web Push và Web Form cũng được phân nhóm tự động để đánh giá hiệu quả các chiến dịch chạy thu data trên website doanh nghiệp.

Phân nhóm dữ liệu theo nguồn

Hệ thống cho phép người dùng tạo các thuộc tính đa dạng tùy theo nhu cầu thực tế và phân nhóm tự động, phục vụ cho việc triển khai các chiến dịch gửi tin đúng người – đúng nội dung – đúng thời điểm, nhằm đạt hiệu quả chuyển đổi tốt nhất.

Phân nhóm dữ liệu theo thuộc tính
Đối tác

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi ở form đăng ký này. Chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp của bạn trong 24 giờ làm việc. 

● EMAIL: info@gapit.com.vn

● HOTLINE: +84 24 3512 1928