Ebook “15 cách sử dụng dữ liệu để tiếp cận khách hàng dành cho doanh nghiệp” là cuốn sổ tay mà bất cứ chủ doanh nghiệp SMEs cần phải có.

Khách hàng không còn mua sắm theo cách thức cũ nữa! Họ không dễ dàng hài lòng khi nhận được sản phẩm/dịch vụ họ cần, họ có thể lạnh lùng để lại đánh giá tiêu cực nếu quá trình mua sắm họ không nhận được sự chăm sóc cần thiết. Khách hàng cũng có thể rời bỏ thương hiệu bất cứ lúc nào nếu bạn không nuôi dưỡng và CSKH đúng  cách. 

Vậy nên nếu bạn vẫn tiếp cận và tương tác với khách hàng bằng cách gửi email, quảng cáo đến hàng loạt khách hàng, thêm tên khách vào email và tự gọi đó là cá nhân hóa. Thì cuốn sách này chính là “vị cứu tinh” của bạn. Cuốn sách là tập hợp của các phương pháp sử dụng dữ liệu thu thập được từ các “điểm chạm” trên hành trình khách hàng để Tiếp cận – Nuôi dưỡng – Tái tiếp cận khách hàng

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm những nội dung sau đây: 

  • Những dữ liệu mà khách hàng mà doanh nghiệp cần thu thập và phân tích
  • 15 phương pháp tiếp cận khách hàng mới, nuôi dướng khách hàng hiện tại và tái tiếp cận khách hàng đã lâu không phát sinh tương tác
  • Giới thiệu công cụ giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu, đồng thời cung cấp phương tiện để gửi thông điệp đến khách hàng trên đa kênh
Nếu doanh nghiệp bạn vẫn chưa thể ra quyết định dựa trên dữ liệu thì hãy sở hữu ngay cuốn eBook này bằng cách: