Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu chung về giao diện tổng quan của nền tảng GapOne

Chào mừng bạn đã đến với Giao diện sử dụng Giải pháp GAPONE. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy giao diện tổng quan của hệ thống bao gồm các hạng mục dưới đây.

Left Menu

  • Bản đồ hành trình khách hàng (CJM): Thể hiện quá trình khách hàng tìm đến với thương hiệu. Bản đồ hành trình khách hàng của GAPONE được custom theo thị trường và khách hàng của doanh nghiệp. Đây không phải là tính năng tự động, mà được triển khai theo nhu cầu của khách hàng. 

gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-01

  • Bảng thông tin: Bảng thông tin cung cấp thông tin chung về khách hàng, doanh thu và các chiến dịch gửi tin tiếp  cận khách hàng. Thông tin được cập nhật tự động, real-time, đảm bảo kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh đa kênh. 

gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-02

  • Thông tin: Là nơi lưu trữ 3 loại thông tin quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu: Thông tin khách hàng, đơn hàngsản phẩm
thông tin về khách hàng, sản phẩm và đơn hàng được liệt kê chi tiết trong tab Thông tin
  • Phân khúc: Là nơi chứa danh sách các phân nhóm khách hàng được tạo tự động và bằng ta. Hệ thống phân nhóm những khách hàng theo dõi kênh Zalo OA của thương hiệu để tiện cho các chiến dịch tương tác cùng khách hàng trên kênh này. 

gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-04-1

  • Kênh: Nơi quản lý các mẫu tin nhắn trên các kênh gửi tin

gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-05

  • Chiến dịch: Nơi quản lý tất cả các chiến dịch gửi tin của thương hiệu trên đa kênh

 gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-07

  • Minigame: Nơi theo dõi, kiểm tra hiệu quả của các chiến dịch tương tác cùng khách hàng qua chương trình vòng quay may mắn. 

 gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-08

  • Cài đặt: Trong mục cài đặt, người dùng có thể thực hiện các hoạt động tích hợp: Tích hợp kênh bán hàng và kênh gửi tin; thiết lập dữ liệu trên nền tảng: Thuộc tính và sự kiện; thiết lập tài khoản người dùng và phân quyền; kết nối API; và xuất dữ liệu chi tiết từng chiến dịch.

 gioi-thieu-chung-ve-giao-dien-tong-quan-06

 

Mục lục