Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu chung về giao diện tổng quan

Chào mừng bạn đã đến với Giao diện sử dụng Giải pháp GAPONE. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy giao diện tổng quan của hệ thống bao gồm các hạng mục dưới đây.

Left Menu

Left Menu sẽ bao gồm các đầu mục tính năng chính cho người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng các tính năng của GAPONE.

1. Bảng thông tin: Đây chính là Dashboard trên nền tảng GAPONE. (Xem thêm ở phần Dashboard phía dưới).

2. Quản trị dữ liệu khách hàng: Là nơi lưu trữ và quản lý thông tin tất cả các khách hàng của doanh nghiệp, từ tất cả các kênh được tích hợp với hệ thống.

3. Quản lý nhóm khách hàng: Là nơi tổng hợp danh sách các nhóm khách hàng của doanh nghiệp, được phục vụ cho mục đích truyền thông và chăm sóc khách hàng riêng.

4. Quản lý đơn hàng: Là nơi tổng hợp danh sách các đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng được tích hợp với hệ thống, để doanh nghiệp kiểm soát được các thông tin chi tiết về đơn hàng và hành trình hoàn thành của từng đơn.

5. Quản lý sản phẩm: Là nơi tổng hợp danh sách các sản phẩm của doanh nghiệp đang được đăng bán ở tất cả các kênh, giúp doanh nghiệp tự kiểm soát được danh mục và số lượng sản phẩm của mình.

6. Quản lý Popup

7. Quản lý nội dung gửi tin

8. Quản lý chiến dịch

9. Báo cáo

10. Cài đặt: bao gồm tính năng Tích hợp, Thiết lập dữ liệu và Thiết lập khác. Trong phần Thiết lập khác, sẽ bao gồm 4 mục: Danh sách tài khoản và Phân quyền chức năng, Sự kiện và kết nối API, Người dùng từ chối, Quản lý xuất dữ liệu.

Dashboard

  • Thiết lập ban đầu (áp dụng với tài khoản mới): Để thực hiện các bước thiết lập ban đầu, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.
  • Khách hàng: Bảng thông tin cung cấp dữ liệu về khách hàng của doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây.
  • Đơn hàng: Bảng thông tin cung cấp dữ liệu về đơn hàng của doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây.
  • Chiến dịch: Bảng thông tin cung cấp dữ liệu về các chiến dịch của doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây.
Previous Hướng dẫn cách đọc và phân tích Dashboard Chiến dịch
Next Hướng dẫn các bước thiết lập ban đầu tài khoản GAPONE
Mục lục