Blog

Shopee thông báo: Thắt chặt quyền truy cập của người bán vào thông tin khách hàng thông qua API mở

Shopee thắt chặt quyền truy cập của người bán vào thông tin khách hàng

Nhằm nâng cao quyền riêng tư khách hàng, ngày 29/7/2022 vừa qua, sàn thương mại điện tử Shopee đã chính thức tuyên bố sẽ hạn chế hiển thị thông tin của người mua hàng đối với người bánCụ thể, người bán sẽ không thể xem được tên và/ hoặc số điện thoại của người mua, tùy thuộc vào từng thị trường khác nhau người bán đang hoạt động.

Bắt đầu từ ngày 01/08 – 29/8/2022, trên tất cả các thị trường, thông tin về tên và số điện thoại của người mua sẽ bị che khuất một phần ở tất cả các giai đoạn của quy trình thực hiện đơn hàng, bắt đầu từ khi hàng hóa được nhập về, chuyển vào kho đến khi người mua nhận được hàng. Đối với thị trường Việt Nam, bắt đầu từ ngày 29/8/2022, thông tin của người mua trên hệ thống sẽ bị che khuất ở tên và số điện thoại. 

Trước ngày Shopee chính thức thắt chặt thông tin, người bán nên chủ động sử dụng các ứng dụng thứ ba để thu thập và lưu trữ dữ liệu của các khách hàng cũ. Doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình chăm sóc riêng dựa trên các dữ liệu đó nhằm giữ chân khách hàng và dần chuyển đổi họ thành khách hàng trên các kênh của doanh nghiệp. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: