Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu về bảng thông tin (Dashboard) tự động trên GapOne

Bảng thông tin (Dashboard) là nơi tổng hợp các biểu đồ báo cáo số liệu tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh và số lượng gửi tin trên các kênh gửi tin của doanh nghiệp. Dữ liệu thống kê trên bảng thông tin được cập nhật real-time cho người dùng nắm bắt và đánh giá tổng quát về tình hình kinh doanh và tương tác với khách hàng của thương hiệu.

Ở phía trên cùng của bảng thông tin, các số liệu tổng quan nhất được thống kê rõ ràng, mạch lạc. Những con số này thể hiện số lượng về: 

  • Tổng số khách hàng 
  • Chi tiêu trung bình một khách hàng 
  • Tổng lượt gửi tin trên tất cả các kênh
  • Lượt gửi tin thành công trên tất cả các kênh 
  • Đơn hàng thành công trên đa kênh 
  • Đơn hàng đã hủy

Tong-quan-ve-Dashboard-01

Nối tiếp các số liệu tổng quát là các loại biểu đồ thống kê được chia thành 2 nhóm chính, đọc tài liệu dưới đây để biết thêm về 2 nhóm số liệu thống kê: 

Mục lục