Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Các trạng thái đơn hàng trên GapOne

Các trạng thái đơn hàng 

Các trạng thái đơn hàng hiển thị trong hệ thống của GapOne bao gồm: 

STT Trạng thái đơn hàng  Ý nghĩa
1 Đơn hàng mới Đã đặt hàng mà người bán chưa xử lý.
2 Đơn xác nhận Đơn hàng đã được người bán xác nhận thành công với người mua (mua hàng thật).
3 Đã xác nhận đơn hàng Đơn hàng đã được người bán xác nhận thành công với người mua (mua hàng thật).
4 Đã thanh toán Người mua đã hoàn thành việc thanh toán đơn hàng.
5 Đang đóng gói sản phẩm Người bán đang chuẩn bị và đóng gói sản phẩm.
6 Đổi kho xuất hàng Sản phẩm đang được chuyển từ kho cỏn sản phẩm sang kho hết sản phẩm.
7 Chờ lấy hàng Người bán đã gửi yêu cầu lấy hàng sang nhà vận chuyển, chờ nhà vận chuyển tiếp nhận thông tin và đến kho của người bán lấy hàng.
8 Đang lấy hàng Nhà vận chuyển đang nhận bàn giao đơn hàng từ người bán.
9 Đã lấy hàng Đơn hàng đã được nhà chuyển tiếp nhận, đang chờ giao cho người mua.
10 Đang giao hàng Đơn hàng đang được vận chuyển đến cho người mua.
11 Hoàn thành đơn hàng Đơn hàng được giao thành công cho người mua, người bán đã xác nhận thanh toán.
12 Thất bại Chưa giao được cho người mua (Có thể vì khách hàng bận, đi vắng, khách hẹn lại thời điểm khác giao hàng,…).
13 Chờ chuyển hoàn Khách hàng đã nhận hàng, nhưng yêu cầu trả hàng cho người bán
14 Đã chuyển hoàn Sản phẩm được nhà vận chuyển hoàn trả thành công cho người bán
15 Đã hủy Người mua hủy đơn hàng trước khi đơn hàng được giao. Hoặc đơn hàng giao thất bại cho người mua (quá số lần giao không thành công vẫn không nhận hàng)
16 Đã hoàn tiền Người mua đã nhận hàng, nhưng trả hàng

Mô hình luồng trạng thái đơn hàng

Cac-trang-thai-don-hang-tren-gapone

Mục lục