Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách tìm kiếm, sửa và xóa các thuộc tính

Hướng dẫn tìm kiếm thuộc tính

  • Tại góc trên của trang Quản lý thuộc tính, bạn sẽ thấy ô trống tìm kiếm. Ấn thuộc tính bạn muốn tìm vào ô trống sau đó ấn nút Tìm kiếm bên phải.

Ví dụ: Nếu muốn tìm thuộc tính Nghề nghiệp, ấn “Nghề nghiệp” vào ô trống sau đó ấn tìm kiếm 

Hướng dẫn cách sửa, xóa từng thuộc tính theo nhóm lọc đối tượng

3 đối tượng có thể sửa xoá các thuộc tính là Khách hàng, Đơn hàng và Sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn sửa/xoá từng thuộc tính

  • Bước 1: Tại cột hành động, ấn vào ô màu xanh nếu bạn muốn chỉnh sửa thuộc tính, hoặc nút màu đỏ nếu muốn xóa thuộc tính

  • Bước 2.1: Nếu lựa chọn sửa thuộc tính, bạn có thể thay đổi các thông tin bao gồm Tên hiển thị và thông tin gợi ý.

** Lưu ý: Đối với loại thuộc tính Dropdown list, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa và xoá các giá trị trong thuộc tính. 

  • Bước 2.2: Nếu lựa chọn xóa thuộc tính, bạn sẽ nhận được thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa”, sau đó bạn ấn “Đồng ý” để xóa thuộc tính. 

Mục lục