Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Các loại thuộc tính có sẵn và tạo mới trên GapOne

Thuộc tính có sẵn là gì? 

 

  • Thuộc tính có sẵn trên hệ thống GapOne là những thuộc tính không thể xóa và chỉnh sửa các thông tin bên trong thuộc tính

Ví dụ:

  • Trong đối tượng khách hàng, thuộc tính Họ, Tên, Số Điện Thoại,… là những thuộc tính có sẵn
  • Trong đối tượng sản phẩm thuộc tính Mã sản phẩm, Tên sản phẩm,…  là những thuộc tính có sẵn
  • Trong đối tượng đơn hàng thuộc tính Ngày giao hàng, Ngày đặt hàng,… là những thuộc tính có sẵn
  • Tất cả thuộc tính trong đối tượng Biến thể của sản phẩm và Sản phẩm của đơn hàng đều là thuộc tính có sẵn

 

Thuộc tính tạo mới là gì? 

  • Thuộc tính tạo mới trên hệ thống GapOne là những thuộc tính vừa có thể xoá vừa có thể chỉnh sửa các thông tin bên trong thuộc tính

Ví dụ:

  • Trong đối tượng khách hàng, thuộc tính Nghề nghiệp, ngày giao hàng,… là những thuộc tính tạo mới
  • Trong đối tượng sản phẩm thuộc tính Ngày sử dụng thuộc tính tạo mới
  • Trong đối tượng đơn hàng thuộc tính Số lần mua là những thuộc tính tạo mới

Các nhóm đối tượng không tạo được thuộc tính mới

  • 3 nhóm đối tượng không tạo được thuộc tính mới đó là Biến thể của sản phẩm, OA Follower và Sản phẩm trong đơn hàng. Tại phần trên góc phải, 2 nhóm đối tượng này sẽ không có ô Tạo mới như đối với 3 nhóm đối tượng còn lại.
Mục lục