Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xem trang quản lý xuất dữ liệu trên hệ thống GapOne

Đây là nơi quản lý tất cả các file tổng hợp dữ liệu sau khi được trích xuất ra khỏi hệ thống.

Các bước để truy cập vào trang quản lý xuất dữ liệu

  • Truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Cài đặt >> Xuất dữ liệu

  • Bạn có thể tải file về bằng cách nhấn vào nút tải xuống ở cột “Hành động”. 

Lưu ý: 

  • Bạn chỉ có thể tải các file trong vòng 30 ngày kể từ khi trích xuất ra từ hệ thống. Các file có thể tải về sẽ hiển thị trạng thái “Có thể tải về” tại cột Trạng thái. Ngược lại, các file không thể tải về sẽ hiển thị trạng thái “Hết hạn.” 
  • Trong trường hợp file nặng, dữ liệu nhiều khiến cho hệ thống cần thời gian xử lý. Lúc này, trạng thái hiển thị sẽ là “Đang xử lý” và bạn không thể tải xuống đối với những file này. 
Mục lục