Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về danh sách tài khoản và phân quyền chức năng

Danh sách tài khoản là gì? Các thao tác quản lý tài khoản trên nền tảng GapOne 

Danh sách tài khoản là nơi lưu trữ và quản lý những tài khoản sở hữu quyền đăng nhập vào hệ thống GapOne. Mỗi tài khoản sẽ được phân quyền theo dõi các chỉ số khác nhau. Định nghĩa Phân quyền do người dùng tự xây dựng và thiết lập trong mục Phân quyền chức năng. 

Trong danh sách tài khoản bạn có thể theo dõi những nội dung bao gồm: 

  • Họ và tên: Họ và tên của chủ sở hữu tài khoản 
  • Tên đăng nhập: Tên sử dụng để đăng nhập vào trang quản lý của GapOne
  • Email: Email sử dụng để đăng ký tài khoản
  • Phân quyền: Nhóm quyền mà tài khoản được phân, thể hiện giới hạn truy  cập tính năng trên nền tảng GapOne
  • Organization (Tổ chức làm việc): Cho bạn biết đâu là tài khoản người dùng triển khai, đâu là tài khoản của đội ngũ GapOne hỗ trợ
 • Trạng thái hoạt động: Cho biết tài khoản vẫn đang sử dụng tài khoản nào đã ngưng sử dụng 

Hướng dẫn tạo mới và chỉnh sửa thông tin tài khoản: 

 • Bước 1: Tại cột Menu → Chọn Cài đặt → Tài khoản → Chọn Tạo mới 

 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu 
 • Bước 3: Chọn Lưu 
Danh sách và phân quyền tài khoản 03
Điền thông tin tài khoản mà hệ thống yêu cầu

Để cập nhật thông tin tài khoản bạn thực hiện các bước sau: 

 • Bước 1: Tại giao diện chính trang Quản lý tài khoản, tìm tài khoản bạn muốn cập nhật trong danh sách hoặc gõ thông tin tìm kiếm vào ô Tìm kiếm → chọn Tìm kiếm 

Danh-sach-va-Phan-quyen-tai-khoan-04

 • Bước 2: Tại cột Hành động → Chọn nút màu xanh dương → Điều chỉnh thông tin bạn muốn → Chọn Lưu 

Danh-sach-va-Phan-quyen-tai-khoan-05

** Lưu ý: Trong cột Hành động có nút màu đỏ là nút khóa tài khoản – chặn người dùng truy cập mọi tính năng trên GapOne

Danh-sach-va-Phan-quyen-tai-khoan-06

Phân quyền chức năng là gì? Các thao tác phân quyền tài khoản trên nền tảng GapOne

Phân quyền chức năng là nơi bạn định nghĩa và phân quyền sử dụng các nhóm quyền của các tài khoản người dùng. 

Tại đây bạn có thể theo dõi các thông tin về: 

 • Tên nhóm quyền: Do người dùng tự đặt tên, thường sẽ là những định nghĩa dễ hiểu để đội ngũ triển khai có thể dễ dàng nắm bắt
 • Mô tả cụ thể về nhóm quyền
 • Số tài khoản đang được phân quyền

Hướng dẫn tạo mới nhóm quyền: 

 • Bước 1: Tại cột Menu → Chọn Cài đặtPhân quyền → Chọn Tạo mới 

 • Bước 2: Tại trang Tạo mới phân quyền → Tab Thông tin, đặt tên nhóm quyền và ghi mô tả để người truy cập có thể hiểu tổng quan về các tính năng mà họ có thể sử dụng trong nền tảng. 

Ví dụ: Nhóm Phân quyền Administrator có khả năng truy cập mọi thao tác → Mô tả: Có mọi quyền

 • Bước 3: Tab Phân quyền, tại cột tính năng phía bên tay trái, bạn chọn tính năng và tích vào những thao tác mà nhóm phân quyền đó có thể truy cập 

Ví dụ: Tại tính năng Khách hàng có 5 thao tác: 

 • Xem
 • Tạo mới 
 • Chỉnh sửa 
 • Xóa 
 • Tải file liên hệ  

Nếu bạn cho phép nhóm phân quyền có thể thực hiện cả 5 thao tác, click chọn cả 5 ô. 

Các tính năng khác tương tự

Danh-sach-va-Phan-quyen-tai-khoan-08

** Lưu ý: Nếu phân quyền cao cấp cho phép thực hiện tất cả các thao tác trên nền tảng, bạn chọn nút toàn bộ các quyền trên đầu danh sách tính năng. 

Danh-sach-va-Phan-quyen-tai-khoan-09

Mục lục