Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tạo Email Marketing kéo thả trên hệ thống GapOne

Sau khi lựa chọn Kênh >> Email >> Tạo mới, bạn cần điền các nội dung sau đây trên màn hình:

  • Tên mẫu
  • Tên người gửi
  • Email người gửi
  • Tiêu đề Email

Sau đó, lựa chọn “Nội dung kéo thả”. Tại đây, bạn có thể tạo mới hoàn toàn hoặc chọn các mẫu Email Marketing có sẵn trên hệ thống.

Bạn cũng có thể xem trước mẫu Email Marketing có sẵn trên hệ thống bằng cách chạm chuột vào mẫu và nhấn chọn “Xem trước”

Trong trường hợp bạn chọn tạo mới mẫu Email Marketing, màn hình sẽ hiển thị phần để kéo thả thiết kế Email bên trái và các công cụ thiết kế bên phải như dưới đây:  

Mục “Content” bao gồm các công cụ kéo thả có chức năng tương ứng như sau:

Title Dùng để chèn các tiêu đề lớn của Email. Sau khi kéo thả Title vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy phía bên phải hiển thị các điều chỉnh như font chữ, độ đậm/nhạt, màu chữ, căn lề, khoảng cách giữa các dòng như hình dưới đây:

Image Dùng để chèn hình ảnh vào Email. Sau khi kéo thả Image vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy hiển thị câu lệnh “Drop your file here” (Thả file của bạn tại đây” và ô màu xanh “Browse” bên dưới. Nhấn vào ô màu xanh “Browse” để tải ảnh lên. 

Button Dùng để chèn nút kêu gọi vào Email. Sau khi kéo thả Button vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy phía bên phải hiển thị các điều chỉnh như chèn link URL, font chữ, độ đậm/nhạt, màu sắc của button,…

Divider Dùng để chèn vạch kẻ ngăn cách giữa các ý chính, phụ của Email. Sau khi kéo thả Divider vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy phía bên phải hiển thị các điều chỉnh về độ dài, căn lề, màu nền,…

Social  Dùng để chèn địa chỉ các mạng xã hội của thương hiệu như facebook, twitter, instagram, linkedIn,… Sau khi kéo thả Divider vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy phía bên phải hiển thị các ô điền link URL của từng nền tảng tương ứng. 

Icon Dùng để chèn icon vào Email. Sau khi kéo thả Icon vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy phía bên phải hiển thị các điều chỉnh như thay đổi hình ảnh, hiệu ứng,…

Text Dùng để chèn văn bản vào Email. Sau khi kéo thả Text vào ô màu xanh “Drop content blocks here”, bạn sẽ thấy bên phải màn hình hiển thị các điều chỉnh như màu chữ, màu nền của chữ, khoảng cách các dòng,…

  • Mục “Rows” bao gồm các lựa chọn về cách phân chia bố cục, trước khi kéo thả các nội dung như văn bản, hình ảnh vào. 

  • Mục “Settings” bao gồm các cài đặt chung về chiều dài của khung hiển thị văn bản, căn lề, màu nền,…

Trong trường hợp lựa chọn mẫu Email Marketing có sẵn trên hệ thống, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên mẫu có sẵn bằng cách kéo thả các công cụ nêu trên. 

Mục lục