Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tạo nội dung tin nhắn ZNS trên GapOne và một số lưu ý

Các bước để tạo mẫu tin nhắn ZNS

Để tạo nội dung tin nhắn ZNS trên nền tảng GapOne, bạn thực hiện theo các bước dưới đây: 

  • Bước 1: Tại cột Menu, chọn Kênh → Zalo → Zalo ZNS 
  • Bước 2: Tại trang Quản lý mẫu Zalo, chọn nút Tạo mới trên góc trên tay phải của màn hình

  • Bước 3: Nhập tên mẫu vào trường Tên mẫu → Chọn OA từ trường menu xổ xuống

Kenh-gui-tin-Zalo-ZNS-02

**Lưu ý: Như đã đề cập trước trong bài viết tồng quan về kênh gửi tin Zalo, chúng tôi có đề cập rằng các mẫu tin nhắn ZNS của thương hiệu đòi hỏi phải qua kiểm duyệt của Zalo vì thế mà bạn phải đăng ký mẫu tin ZNS trước với Zalo 

  • Bước 4: Khi chọn OA, ZNS Template đăng ký trước sẽ tự động hiển thị trên giao diện để bạn có thể lựa chọn mẫu tin nhắn phù hợp 

  • Bước 5: Gán các giá trị tham số mà bạn muốn vào nội dung tin nhắn, bạn có thể xem trước giao diện tin nhắn ở màn hỉnh điện thoại mô phòng bên tay phải

Kenh-gui-tin-Zalo-ZNS-04

  • Bước 6: Chọn Lưu ở góc dưới bên phải màn hỉnh để hoàn tất thao tác

 Kenh-gui-tin-Zalo-ZNS-05

Các chú ý khi tạo mẫu tin ZNS

Khi tạo mới tin nhắn ZNS, người dùng GapOne cần phải lưu ý một só vấn đề như sau:

  • Không áp dụng nội dung tin nhắn mang tính chất quảng cáo trong gửi tin nhắn Zalo ZNS
  • Nội dung gửi tin ZNS phải qua sự đồng ý của Zalo, người dùng cần phải đăng ký trước mẫu tin nhắn với Zalo để có thể tiết kiệm thời gian tạo mới tin nhắn và triển khai luồng gửi tin tự động đến khách hàng 
  • Tin nhắn ZNS được gửi qua số điện thoại người dùng Zalo
  • GapOne cho phép gán các giá trị cá nhân hóa như tên tuổi, mã đơn hàng, sản phẩm đã mua, …  vào nội dung tin nhắn ZNS, người dùng có thể tận dụng tính năng này khi thiết kế mẫu tin nhắn ZNS trước khi gửi đi kiểm duyệt. 
Mục lục