Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tạo nội dung Webpush Notification trên hệ thống GAPONE

Các bước tạo mẫu thông báo WebPush

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trên GAPONE, truy cập thư mục Quản lý nội dung gửi tin > Web Push Notification. Sau đó nhấn nút Tạo mới.

Lúc này, màn hình “Tạo mới notification” sẽ hiện ra như hình dưới: 

– Bên trái: nhập tên template, tên tiêu đề, nội dung tin, đường dẫn, biểu tượng, ảnh của thông báo đẩy

 

Bạn có thể thêm các biểu tượng hoặc hình ảnh vào thông báo đẩy của mình bằng cách nhấn vào mũi tên hướng lên rồi chọn biểu tượng/hình ảnh từ folder trong máy tính của mình. Với biểu tượng bạn có thể sử dụng để thêm logo doanh nghiệp của bạn, trong khi hình ảnh có thể thêm nhiều nội dung hơn vào thông điệp và hiển thị cho khách hàng. 

– Bên phải: hiển thị phần xem trước thông báo đẩy khi gửi về máy khách hàng

Lưu ý: Để kích hoạt tính năng thông báo đẩy trên website của bạn, bạn cần tích hợp website với GAPONE theo hướng dẫn tại mục “Khởi đầu” >> “Tích hợp kênh bán hàng”. 

 

Next Hướng dẫn tạo nội dung Email Marketing theo nội dung thủ công trên hệ thống GAPONE
Mục lục