Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tạo nội dung tin nhắn WhatsApp trên hệ thống GapOne

Hướng dẫn tạo nội dung tin nhắn WhatsApp

** Lưu ý: Để tạo nội dung tin nhắn Whatsapp, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của GapOne để có thể đăng ký Brandname cho doanh nghiệp.

  • Bước 1: Truy cập Kênh >> WhatsApp >> Tạo mới

  • Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào giao diện “Quản lý mẫu WhatsApp” như Tên mẫu, Tên thương hiệu, Nội dung,.. 

         Các trường thông tin có đánh dấu * là những trường bắt buộc phải điền. 

** Lưu ý: Giống với tạo mẫu Email Marketing, tạo mẫu tin nhắn WhatsApp cũng có thêm tính năng Cá nhân hóa tin nhắn để cá nhân hóa nội dung gửi tin theo thuộc tính khách hàng và sự kiện mà khách hàng thực hiện khi gửi đến các đối tượng khách hàng khác nhau của doanh nghiệp. 

  • Bước 3: Nhấn nút “Lưu” ở phía cuối trang để hoàn tất tạo mẫu tin nhắn WhatsApp. 

Sau khi lưu, mẫu tin nhắn sẽ ở trạng thái Pending. Chỉ sau khi được Whatsapp duyệt mẫu tin nhắn, tin nhắn mới chuyển sang trạng thái “Approved”.

Mục lục