Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thêm dữ liệu đơn hàng mới vào hệ thống GapOne

Có 3 cách để thêm dữ liệu đơn hàng mới của doanh nghiệp vào hệ thống của GapOne:

Cách 1: Đồng bộ dữ liệu từ các kênh bán hàng được tích hợp: Shopee, Lazada, Website, CRM doanh nghiệp, POS,…

Để đồng bộ dữ liệu, doanh nghiệp cần tích hợp tài khoản GapOne của mình vào các kênh bán hàng hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu riêng của doanh nghiệp. GapOne có API mở dễ dàng tích hợp với POS, CRM doanh nghiệp hay website bán hàng của doanh nghiệp. Đội ngũ hỗ trợ của GapOne hiện có cung cấp dịch vụ riêng hỗ trợ doanh nghiệp chưa có bộ phận IT, để tích hợp hạng mục này.

Ngoài ra, GapOne cũng tích hợp với Shopee, Lazada và Haravan, bạn có thể xem hướng dẫn tích hợp tại đây:

 • Tích hợp Shopee
 • Tích hợp Lazada
 • Tích hợp Haravan

Cách 2: Nhập dữ liệu đơn hàng bằng file excel

File excel dữ liệu đơn hàng của bạn trước hết cần đảm bảo các điều kiện về định dạng, dung lượng tối đa, các trường thông tin bắt buộc,… cụ thể như sau:

 • Định dạng hỗ trợ: .xls, .xlsx, .csv
 • Dung lượng tối đa của tệp tin trong một lần tải lên: 10MB
 • Dữ liệu các bản ghi tải lên bắt buộc phải có trường mã đơn hàng, khách hàng, trạng thái đơn hàng, nguồn đơn hàng, ngày đặt hàng. 

Trên hệ thống, chúng tôi đã đính sẵn file mẫu giúp bạn điều chỉnh data của mình theo mẫu này, đảm bảo quy trình nhập liệu không xảy ra sai sót.

 • Bước 1: Chọn Thông tin >> Đơn hàng ở menu phía bên trái màn hình

 • Bước 2: Sau khi nhấp vào thẻ/mục “Nhập dữ liệu” sẽ hiện ra màn hình khung “Chọn tệp”. Nhấp vào đây bạn có thể thấy một trình duyệt tệp sẽ xuất hiện. Chọn tệp bạn muốn nhập và nhấp vào tệp đó để chọn sau đó nhấn nút “Tải lên”.

 • Bước 3: Tệp của bạn sẽ được xử lý và các trường thông tin có trong file sẽ được nhập tương ứng vào những trường thông tin được cài đặt sẵn trong hệ thống.

Nếu như không muốn nhập dữ liệu từ cột nào thì chọn “Bỏ qua trường này” từ danh sách các mục trong menu.

 • Bước 4: Nhấp vào nút “Lưu” để hoàn tất quá trình nhập dữ liệu. Quá trình nhập dữ liệu sẽ phụ thuộc vào kích thước tập tin tải lên và các cấu hình tùy chọn bạn đã thiết lập. Hầu hết các tệp sẽ được tải lên trong vòng 10 phút.

Cách 3: Tạo mới đơn hàng trực tiếp

 • Bước 1: Sau khi truy cập trang chủ của GapOne, bạn hãy chọn danh mục Thông tin >> Chọn Đơn hàng

 • Bước 2: Tiếp theo, hãy chọn thẻ xanh “Tạo mới” bên phải màn hình, cạnh thẻ “Xuất excel

Tại đây, bạn có thể lưu giữ các dữ liệu liên quan đến đơn hàng bằng cách nhập thông tin vào các trường dữ liệu như mã đơn hàng, khách hàng, trạng thái đơn hàng, nguồn đơn hàng,…

Để có thể ấn “Lưu” thành công, bạn bắt buộc phải điền đủ các trường thông tin bắt buộc có dấu * ở bên cạnh. 

 • Bước 3: Nhấn vào ô  “Lưu” ở cuối trang để lưu lại thông tin. Sau khi lưu thành công, bạn có thể quay trở lại giao diện ở bước 1 và thấy thông tin đơn hàng đã được hiển thị, kèm ngày tạo chi tiết.

 • Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi thông tin đơn hàng, chọn thẻ xanh trong cột “Hành động”. Bạn có thể chỉnh sửa theo nhu cầu và sau đó ấn “Lưu”. 

Trong trường hợp muốn xóa thông tin về đơn hàng đó, hãy chọn thẻ đỏ trong cột “Hành động” và thao tác Đồng ý xóa.

Mục lục