Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tìm kiếm và lọc dữ liệu đơn hàng trên GapOne

Tìm kiếm đơn hàng

 • Bước 1: Tại ô Tìm kiếm góc trái trên cùng của giao diện trang Quản lý đơn hàng, gõ thông tin mà bạn muốn tìm kiếm như Mã đơn hàng, Nguồn, Tên khách hàng. 
 • Bước 2: Chọn nút Tìm kiếm bên phải ô Tìm kiếm để tiến hành tìm kiếm đơn hàng

 Tim-kiem-va-loc-don-hang-01

Lọc dữ liệu đơn hàng

 • Mục đích của tính năng lọc dữ liệu: Để xem trước danh sách đơn hàng trước khi phân nhóm, hoặc xuất danh sách đơn hàng riêng theo hàm lọc, phụ thuộc nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp
 • Các bước lọc dữ liệu: 
  • Bước 1: Chọn nút Lọc nâng cao bên trái ô Tìm kiếm >> Tìm điều kiện lọc trong danh sách xổ xuống hoặc gõ điều kiện lọc để tìm. 
  • Bước 2: Thiết lập thuộc tính lọc với điều kiện Dropdown list và giá trị mong muốn và nhấn Chọn để tiến hành lọc. 

Ví dụ bạn muốn lọc danh sách những đơn hàng có trạng thái đơn hàng là Đơn hàng mới để tiến hành xác nhận đơn với người mua, bạn thực hiện các bước như sau: 

 • Chọn Lọc nâng cao >> Chọn thuộc tính Trạng thái đơn hàng
 • Tại ô thiết lập thuộc tính chọn điều kiện Dropdown list Bằng >> Chọn trạng thái đơn hàng là Đơn hàng mới >> Nhấn nút Chọn

Tim-kiem-va-loc-don-hang-02

Tim-kiem-va-loc-don-hang-03

** Lưu ý: Có nhiều hàm lọc nhỏ, bạn có thể đồng thời lọc 2 điều kiện dữ liệu cùng một lúc để thu nhỏ phạm vi nhóm khách hàng cần tìm kiếm. 

Ví dụ bạn muốn lọc danh sách đơn hàng có trạng thái là Đã thanh toán và có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, bạn thực hiện các bước như sau: 

 • Chọn Lọc nâng cao >> Chọn thuộc tính Trạng thái đơn hàng
 • Tại ô thiết lập thuộc tính chọn điều kiện Dropdown list Bằng >> Chọn trạng thái đơn hàng là Đã thanh toán >> Nhấn nút Chọn
 • Lặp lại bước trên chọn thuộc tính Thành tiền
 • Thiết lập thuộc tính chọn điều kiện Dropdown list Lớn hơn hoặc bằng >> Nhập giá trị 1.000.000 >> Nhấn nút Chọn

Tim-kiem-va-loc-don-hang-04

Tim-kiem-va-loc-don-hang-05

Xuất dữ liệu lọc ra Excel 

Người dùng có thể xuất kết quả lọc ra bảng excel theo các bước dưới đây: 

 • Bước 1: Chọn nút Xuất Excel góc phải giao diện Quản lý đơn hàng 
 • Bước 2: Tại hộp Xuất file Excel danh sách khách hàng, chọn Theo kết quả bộ lọc hiện tại >> chọn Xuất Excel

Tim-kiem-va-loc-don-hang-06

File dữ liệu sau khi được trích xuất ra sẽ được lưu giữ tại danh mục “Quản lý xuất dữ liệu” trong bảng menu phía bên trái màn hình. 

Tim-kiem-va-loc-don-hang-07

Để tải file dữ liệu bạn tham khảo thêm tại đây

**Lưu ý: Bạn có thể tải file trong vòng 30 ngày trích xuất dữ liệu gần nhất.

Mục lục