Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tích hợp kênh bán hàng Haravan trên GapOne

Khi sử dụng nền tảng GapOne, doanh nghiệp bạn có thể tích hợp kênh bán hàng Haravan nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh cũng như quản lý bán hàng hiệu quả. 

*Lưu ý: Bạn cần một cửa hàng còn hoạt động trên Haravan và chưa tích hợp với bất kỳ tài khoản GapOne nào trước đó.

Các bước tích hợp kênh bán hàng Haravan với GapOne:

  • Bước 1: Truy cập Chợ ứng dụng của Haravan tại apps.haravan.com và tìm ứng dụng GapOne

Nếu không tìm thấy ứng dụng GapOne trên cửa hàng ứng dụng của Haravan. Bạn có thể nhấp vào đây.

Tìm kiếm GAPONE trong chợ ứng dụng Haravan

  • Bước 2: Nhấn vào nút Cài đặt ứng dụng để chuyển đến trang tích hợp hệ thống và đăng ký tài khoản mới

Cài đặt GAPONE qua Haravan

  • Bước 3: Nhấn Đồng ý để cho cấp quyền tích hợp tài khoản Haravan cho GapOne 

Cài đặt ứng dụng GAPONE qua chợ ứng dụng Haravan

  • Bước 4: Cho phép GapOne truy cập các thông tin dữ liệu cửa hàng của bạn trên Haravan

Sau khi bạn nhấn Đồng ý, sẽ tự động chuyển hướng tới phần đăng ký tài khoản mới.

Cho phép GAPONE truy cập thông tin từ cửa hàng Haravan

  • Bước 5: Điền các thông tin đăng ký tài khoản GapOne mới cho doanh nghiệp bạn

** Chú ý: Email đăng ký là email để xác thực tài khoản, đồng thời cũng là email được sử dụng để gửi email marketing cho khách hàng của bạn sau này.

Đăng ký tài khoản GAPONE

Và bạn đã hoàn thành tích hợp kênh bán hàng Haravan vào tài khoản GapOne.

  • Bước 6: Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin ở bước 5, tài khoản sẽ được tạo thành công. Hệ thống tự động chuyển đến màn hình Đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập và tiếp tục sử dụng phần mềm

Đăng nhập GAPONE

Mục lục