Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tích hợp nền tảng quản lý bán hàng KiotViet trên GapOne

Khi sử dụng nền tảng GapOne, doanh nghiệp bạn có thể tích hợp với KiotViet để quản lý các dữ liệu về khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, … tốt hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. 

*Lưu ý: Áp dụng cho doanh nghiệp đã có tài khoản KiotViet và chưa tích hợp với bất kỳ tài khoản GapOne nào trước đó. 

Các bước tích hợp phần mềm KiotViet với GapOne:

  • Bước 1: Truy cập vào tài khoản GapOne của doanh nghiệp, tại cột Menu, chọn mục Cài đặt. 
  • Bước 2: Chọn mục Tích hợp trang bán hàng → KiotViet. Sau đó ấn nút Kết nối để tích hợp với phần mềm. 

  • Bước 3: Tại trang Tạo mới kết nối nhập thông tin gian hàng -> Chọn nguồn đơn hàng cho phép đồng bộ về GapOne -> Lưu

Tich-hop-KiotViet-02

Thông tin về cửa hàng sẽ được hiển thị trong giao diện sau khi tích hợp thành công trên GapOne. 

 Tich-hop-KiotViet-03

Mục lục