Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về Form Pop-up

Hiểu về Form Pop-up

Form Popup là form hiển thị trên website tuỳ theo từng hành vi cụ thể của người dùng khi vào website của người dùng.

Pop-up xuất hiện với hình thức như một cửa sổ nhỏ, chứa các nội dung nhằm cung cấp thông tin hoặc quảng cáo đến khách hàng. 

Đây là hình thức truyền tải thông tin được đánh giá là mang lại hiệu quả tốt vì có thể cài đặt xuất hiện theo hành vi của người dùng, cung cấp đúng thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm, mẫu nội dung ngắn gọn, không gây ức chế cho người dùng khi đang lướt web mua sắm của thương hiệu. 

Mục tiêu sử dụng Popup form 

  • Xin thông tin liên hệ của người dùng vào web, tránh việc người dùng vào web vãng lai, không kéo được khách hàng quay trở lại mua sắm
  • Nhắc người dùng mua hàng, tránh bỏ quên giỏ hàng 
  • Thông báo chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, … 

Giao diện Quản lý Pop-up trên nền tảng GapOne cung cấp tới người dùng những thông tin như sau:

  • ID

ID là mã số gắn liền với form mà hệ thống khởi tạo cho mỗi form pop-up được tạo, mỗi form có một ID khá nhau không trùng lặp

  • Tên Pop-up

Tùy vào nhu cầu/mục tiêu áp dụng mà người dùng có thể tự đặt tên Pop-up sao cho dễ theo dõi và quản lý

  • Loại hiển thị 

Có x loại hiển thị Pop-up gồm: Giữa màn hình, Toàn màn hình, Góc màn hình và Thanh ngang

  • Lượt hiển thị 

Số lượt Pop-up xuất hiện trong quá trình lướt web của khách hàng, trigger theo hành vi lướt web của khách hàng 

  • Lượt nhấn vào CTA

Lượt người click vào nút CTA được đặt trên Pop-up. 

Với những form Pop-up có nhiều hơn 1 nút CTA, thì lượt nhấn vào CTA là tổng lượt click vào các nút xuất hiện trong Pop-up. 

  • Tỷ lệ 

Tỷ lệ chuyển đổi từ người dùng nhìn thấy Pop-up chuyển đổi thành người dùng tương tác, được tính bằng công thức (Tổng lượt nhấn CTA/Tổng lượt hiển thị)*100%

  • Trạng thái 

Trạng thái hoạt động hiện tại của mẫu Pop-up: Kích hoạt, Chờ kích hoạt, Dừng

Các loại Popup form 

Các thao tác Quản Lý Pop-up 

Mục lục