Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn tổng quan về thiết lập thuộc tính dữ liệu

Thuộc tính dữ liệu là gì?

Thuộc tính dữ liệu là đặc tính của một loại thông tin/dữ liệu của từng thành phần: khách hàng, đơn hàng, sản phẩm,… Mỗi đối tượng sẽ có 1 nhóm thuộc tính riêng. Trên GapOne, thuộc tính dữ liệu sẽ chia làm 2 loại:

 •  Có sẵn – Không chỉnh sửa, xoá được
 •  Tạo mới – Có thể xem, chỉnh sửa, xóa, thêm dữ liệu

Ví dụ: 

 • Thuộc tính khách hàng: Họ và tên, Số điện thoại, Email,…
 • Thuộc tính đơn hàng: Mã đơn hàng, Ngày giao hàng,…
 • Thuộc tính sản phẩm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm,…

Có 5 loại đối tượng trong GapOne bao gồm: Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Biến thể sản phẩm, Sản phẩm trong đơn hàng. Mỗi đối tượng sẽ có các thuộc tính khác nhau.

Tại sao cần thiết lập thuộc tính dữ liệu?

 • Doanh nghiệp có thể cá nhân hoá các chiến dịch gửi tin dựa theo dữ liệu có sẵn. Thông tin về các khách hàng sẽ được lưu trữ và phân loại theo từng thuộc tính để bạn có thể thực hiện các chiến dịch gửi tin cho từng nhóm khách hàng
 • Thiết lập thuộc tính dữ liệu sẽ giúp bạn xây dựng chân dung khách hàng chi tiết dựa vào những đặc điểm được doanh nghiệp phân loại
 • Hành vi khách hàng sẽ được GapOne theo dõi và báo cáo chi tiết tới doanh nghiệp từ đó bạn có thể đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp

* Lưu ý: Người dùng chỉ có thể thêm thuộc tính ở 3 đối tượng đầu (Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng), 2 đối tượng sau không thể thêm (Biến thể sản phẩm, Sản phẩm trong đơn hàng)

Các loại thuộc tính dữ liệu

 • Textbox
 • Number
 • Date
 • Datetime
 • Dropdown list

Xem chi tiết từng loại thuộc tính tại đây.

Mục lục