Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Giới thiệu chung về nhóm khách hàng tự tạo trên hệ thống GapOne

Nhóm khách hàng tự tạo là các phân nhóm khách hàng được người dùng tự tạo, dựa theo thuộc tính khách hàng hoặc hành vi/sự kiện của khách hàng. 

Nhóm có thể tự động được cập nhật nếu phát hiện có khách hàng thỏa mãn điều kiện hoặc người dùng có thể tự thêm khách hàng thủ công vào nhóm. Xem hướng dẫn cụ thể tại đây

Hiện nay có thể phân nhóm khách hàng theo: 

  • Thuộc tính khách hàng: Bao gồm tất cả các thuộc tính của khách hàng. Ví dụ: Địa chỉ, giới tính, sales phụ trách, mức chi tiêu tín dụng,…
  • Sự kiện khách hàng thực hiện: Các thay đổi của khách hàng nằm trong sự kiện “Thay đổi trạng thái đơn hàng”. 

>> Xem chi tiết hướng dẫn về Cách tạo mới nhóm khách hàng tại đây.

>> Xem chi tiết hướng dẫn về Cách cập nhật nhóm khách hàng tại đây

Mục lục