Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cập nhật nhóm khách hàng trên hệ thống GapOne

Bạn có thể cập nhật nhóm khách hàng theo 2 cách dưới đây: 

Cách 1: Cập nhật theo điều kiện

Nếu khách hàng đạt điều kiện theo các dữ liệu lọc sẵn của nhóm thì sẽ tự động được thêm vào nhóm. 

Đối với bộ lọc sự kiện mà khách hàng thực hiện, nếu lọc tình trạng của khách hàng là đơn hàng mới, một khi đơn hàng chuyển trạng thái, khách hàng sẽ bị tự động rời khỏi nhóm. 


Cách 2: Thêm thủ công

Bạn có thể tự thêm thủ công 1 hoặc nhiều khách hàng cụ thể vào trong nhóm, không kể khách hàng đó có đạt điều kiện hay không. Những khách hàng được thêm mới thủ công sẽ không bị xóa ra khỏi nhóm. 

Hướng dẫn các bước thêm thủ công: 

  • Bước 1: Ấn vào 1 nhóm bất kì để xem danh sách chi tiết khách hàng

  • Bước 2: Ấn nút “Thêm

  • Bước 3: Tìm kiếm tên khách hàng muốn thêm
    • Ấn dấu cộng để thêm

    • Ấn “Đóng” để hoàn thành việc thêm thủ công

Mục lục