Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách tạo mới nhóm khách hàng trên hệ thống GAPONE

Các bước tạo mới nhóm khách hàng:

  • Chọn “Quản lý nhóm khách hàng” ở menu phía bên trái màn hình

  • Ấn chọn “Tạo mới” ở góc phía bên phải màn hình, sau đó điền vào các trường thông tin “Tên nhóm khách hàng” và “Mô tả nhóm khách hàng

  • Chọn lọc theo “Dữ liệu thông tin khách hàng” hoặc “Sự kiện Khách hàng thực hiện”

  • Chọn điều kiện và giá trị mong muốn, rồi ấn “Lưu”

  • Xem chi tiết cách tìm kiếm và lọc dữ liệu khách hàng tại đây. 
Previous Hướng dẫn cách xem, xóa nhóm khách hàng trên hệ thống GAPONE
Next Hướng dẫn cập nhật nhóm khách hàng trên hệ thống GAPONE
Mục lục