Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách thiết lập thời gian chờ – Chờ sau khoảng thời gian trên hệ thống GapOne

Khái niệm: Chờ sau khoảng thời gian cố định, được xác định bởi quyết định khách hàng.

Sau khi lựa chọn Chiến dịch và Nhóm khách hàng, bạn nhấn vào dấu cộng trong ô Nhóm khách hàng, chọn “Thiết lập thời gian chờ”. 

Lựa chọn “Chờ sau khoảng thời gian”. 

Tại đây, bạn có thể thiết lập chờ sau một số ngày/giờ/phút nhất định hoặc lựa chọn “Chờ đến thời điểm cụ thể trong ngày” để lựa chọn chính xác khung giờ mong muốn trong ngày hôm đó. 


Chẳng hạn:

  • Bạn thiết lập hành động gửi tin cho sự kiện khách hàng mua hàng với thời gian chờ là 3 ngày. Khi đó, nếu khách hàng mua hàng vào 20:00 ngày 1/12 thì hệ thống sẽ gửi tin vào 20:00 ngày 4/12.
  • Bạn thiết lập hành động gửi tin cho sự kiện khách hàng với thời gian chờ là sau 3 ngày, chờ đến 9:00. Khi đó:
    • Nếu KH mua hàng vào 10:00 ngày 01/12 thì hệ thống sẽ gửi tin vào 9:00 ngày 04/12
    • Nếu KH mua hàng vào 7:00 ngày 01/12 thì hệ thống sẽ gửi tin vào 9:00 ngày 04/12
Mục lục