Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách thiết lập thời gian chờ – Tính toán thời gian chờ theo điều kiện trên hệ thống GapOne

Khái niệm:

Là chờ tùy theo điều kiện về thời gian của đơn hàng hoặc sản phẩm. Ví dụ: Thiết lập thời gian chờ theo điều kiện là thời gian sử dụng sản phẩm. 

Áp dụng với 2 loại sự kiện:

  • Sự kiện Thay đổi trạng thái đơn hàng
  • Sự kiện API

Thông thường vị trí của thời gian chờ sẽ nằm sau sự kiện và trước thực thi.

Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thời gian chờ đến khi gần hết thời gian sử dụng sản phẩm để gửi tin nhắn nhắc khách hàng mua tiếp sản phẩm mới. 

 

Hướng dẫn các bước thiết lập thời gian chờ – Tính toán thời gian chờ theo điều kiện 

  • Bước 1: Tại trang quản lý chiến dịch, chọn Gửi tin tự động >> Chọn nút Tạo mới từ đầu góc phải trên cùng

  • Bước 2: Lựa chọn nhóm khách hàng cho chiến dịch của bạn. Sau đó, nhấn vào dấu + phía cuối ô Nhóm khách hàng để thêm sự kiện. 

Lựa chọn Thêm sự kiện, trước khi thiết lập thời gian chờ cho tin nhắn. 

Lúc này, thông báo lựa chọn sự kiện trong danh sách sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn chọn sự kiện bạn muốn cài đặt thời gian chờ. 

Tiếp tục chọn dấu “+” ở ô “Sự kiện” để thiết lập thời gian chờ. Chọn “Thiết lập thời gian chờ”. 

Sau đó, lựa chọn khoảng thời gian cụ thể trong bảng “Thiết lập thời gian chờ” và ấn “Lưu” để hoàn tất thiết lập thời gian chờ. 

Mục lục