Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xóa, sửa dữ liệu khách hàng trên hệ thống GAPONE

Các bước để sửa thông tin khách hàng 

  • Truy cập vào trang chủ của GAPONE, chọn Quản lý dữ liệu khách hàng >> Quản lý dữ liệu khách hàng ở menu phía bên trái màn hình. 

  • Tại màn hình Quản lý khách hàng, chọn vào ô màu xanh có biểu tượng cây bút ở cột “Hành động” để chỉnh sửa thông tin khách hàng. 

  • Khi đó, màn hình chỉnh sửa Thông tin chungThông tin khác sẽ hiện ra để bạn thực hiện chỉnh sửa. 

  • Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn kéo xuống cuối trang, nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa. 

Các bước để xóa khách hàng

  • Tại bảng Quản lý khách hàng, chọn nút màu đỏ có biểu tượng dấu “-” tại cột “Hành động” để xóa khách hàng. 

  • Khi đó, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Bạn có chắc muốn xóa”. Nhấn vào nút “Đồng ý” để hoàn tất xóa thông tin khách hàng.

 

 

Previous Hướng dẫn cách nhập dữ liệu khách hàng mới trên hệ thống GAPONE
Next Tổng quan về danh sách người theo dõi OA
Mục lục