Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn cách xóa, sửa dữ liệu khách hàng trên GapOne

Các bước để sửa thông tin khách hàng 

  • Bước 1: Truy cập vào trang chủ của GapOne, chọn Thông tin >> Khách hàng ở menu phía bên trái màn hình. 
  • Bước 2: Tại màn hình Quản lý khách hàng, chọn vào ô màu xanh có biểu tượng cây bút ở cột “Hành động” để chỉnh sửa thông tin khách hàng. 

Sua-xoa-thong-tin-khach-hang-01

  • Bước 3: Khi đó, màn hình chỉnh sửa Thông tin chungThông tin khác sẽ hiện ra để bạn thực hiện chỉnh sửa. 

  • Bước 4: Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn kéo xuống cuối trang, nhấn vào nút “Lưu” để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa. 

Các bước để xóa khách hàng

  • Bước 1: Tại danh sách khách hàng, chọn nút màu đỏ có biểu tượng dấu “-” tại cột “Hành động” để xóa khách hàng. 

  • Bước 2: Khi đó, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Bạn có chắc muốn xóa”. Nhấn vào nút “Đồng ý” để hoàn tất xóa thông tin khách hàng.

Mục lục